Två frågor som du som chef behöver ställa till dig själv

För att kunna leda andra måste du kunna leda dig själv. Det innebär att vara medveten om dina styrkor och utvecklingsområden, om vad som triggar och vad som sporrar dig. För att vara säker på att du upprätthåller ditt ledarskap av rätt skäl behöver du regelbundet ställa dig två frågor.

Två frågor som du som chef behöver ställa till dig själv blir som en ”sanity check” på att du faktiskt leder medvetet och med hjärtat.

Låt aldrig ett chefsmandat rulla på, slentrianmässigt, år efter år. Utvärdera och samtala i stället om ditt ledarskap. Antingen på egen hand, eller med en kollega eller professionell coach. Och vinnlägg dig om att du kan rannsaka dig själv utifrån två frågor.

Den första frågan: Varför leder du?

För att presentera nästa kvartalsrapport? Hålla månadens arbetsplatsträff? Hitta schemalösningar eller planera skojiga sommarfester?

Jag tror inte det.

För att du fått en fin titel med prestige och förmåner?

Nej, troligen inte.

Förhoppningsvis leder du för att du vill utveckla och förändra, göra skillnad i den organisation och bransch du verkar, för att du tillsammans med andra vill åstadkomma kraftfulla resultat och kanske också för att du vill göra världen lite bättre.

Den andra frågan: Hur leder du så att andra kan leda?

Kanske är du redo att dela med dig av din makt och dina mandat, kanske inte. Vad är du beredd att låta andra fatta beslut om och själv lämna därhän? Vågar du släppa kontrollen? Hur stor tilltro visar du dina medarbetare och ditt team?

Du kan leda och få människor att leverera. Och du kan leda och få människor att briljera.

Vad driver dig? På allvar?

Skillnaden mellan en härförare och en vägvisare

I många ledarskapsutbildningar och i de flesta managementböcker möts chefer av imperativet “led så att andra vill följa dig”, men en modern ledare, redo att klara ständig och komplex förändring, leder inte för att få fler följare. Hon leder för att få fler ledare.

Den ledare som söker följare går själv i frontlinjen, ligger alltid steget före, tycker sig vara lite mer offensiv och lite mer kunnig och utgår från att gänget bakom hänger med och hakar på enligt given strategi. En operativ härförare.

Den ledare som i stället söker ledare väljer att gå bredvid, eller till och med bakom, för att finnas till hands, koordinera gruppen i rätt riktning, säkerställa att alla är med, har rätt utrustning och ger sig tid för vila när resan blir lång och mastig. En strategisk vägvisare.

Detta sätt att se på ledarskap, att var och en har förmågan att leda inom sig, vilar på övertygelsen om att varje människa är klok, kreativ och kapabel. Olika ledare är olika hoppfulla och här du kan läsa om vad som skiljer en skeptisk X-ledare från en optimistisk Y-ledare.

Håll frågorna levande

Det är alltså två frågor som du som chef behöver ställa till dig själv så lova att du håller dem levande!

Svaren kommer att variera över tid och allt eftersom du utvecklas som chef. Ibland levererar du dina självklara svar, direkt från hjärtat. Vid andra tidpunkter tvivlar och famlar du innan du formulerar dig.

Det kan vara en dagsformsfråga, men det kan också vara en indikation på att något behöver förändras. Du kanske själv känner att du vill vidare och att det är dags för någon annan att ta över. Eller din organisation tar en vändning som du inte är bekväm med.

Lika viktigt som att säga ja till ett ledarskap, lika viktigt är det att säga nej när du inte kan svara helhjärtat på frågan ”varför”. Det händer då och då och inte sällan i turbulens och instabilitet. När stora delar av det normala och förutsägbara i din yrkesvardag ställs på ända kan det plötsligt krävas oanade och oväntade saker av dig. Du kan då behöva stå upp för dig själv och lyssna till dina grundvärderingar och det du tror på.

Att bottna i sitt eget varför är den mest grundläggande förutsättningen för att kunna verka som framgångsrik ledare. Det ger dig självkännedom och trygghet eftersom du agerar utifrån en självklar, inre övertygelse.

Därför är det helt avgörande att du alltid kan svara på dessa två frågor som du som chef behöver ställa till dig själv.

  • Varför leder du?
  • Hur leder du så att andra kan leda?

Mer om hur jag ser på ledarskap och ditt personliga ansvar finns i min bok Leda i ständig förändring.

Fler artiklar

Stressad kvinna sitter vid skrivbord och tar sig för pannan
Kris

Stress i kris – så påverkas du

Kris innebär alltid stress och stress gör oss till tämligen primitiva varelser. Vi fattar dåliga beslut, vi blir otrevliga, vårt omdöme vacklar och tålamodet är