Teamutveckling

Ett team som inte fungerar påverkar ditt ledarskap och din verksamhet negativt. Det kan finnas interna stridigheter, otydliga mandat, bristande kommunikation, olika värderingar eller delade meningar om vart ni som grupp eller organisation ska och vad ni ska leverera.

 

I så fall har du, som ledare, en tuff och tung arbetsvardag. Teamutveckling rustar dig, din arbetsgrupp och hela din organisation att få samsyn kring verksamhetens mål och syfte.

 

Framgångsrika grupper består av aktiva deltagare där alla bidrar och samverkar och där vars och ens unika talang och kompetens får utrymme. I teamutveckling skapar vi en arena för samtal och samskapande så att alla kommer till tals och ni hittar en gemensam väg framåt.

 

Bland våra kunder finns intresseorganisationer, börsbolag, startups och kommunala bolag.

 

Grunden för att utveckla ett högpresterande, lönsamt och kreativt team är densamma oavsett bransch eller storlek. MAY Strategies arbetar med konkreta verktyg och övningar, som är kopplade till just era utmaningar för att ni ska stå rustade att nå era mål.

3 T för att bli ett team

• Tillit
• Tydliga mål
• Tid tillsammans