Ledarskap och utveckling

Ledarskap är en färskvara och något som erövras varje dag. Det är precis som med fysisk träning: du behöver arbeta med din styrka, kondition och smidighet.

 

För att hålla dig i trim och leda framgångsrikt under olika faser av yrkeslivet kan det ibland vara värdefullt att ta hjälp av en extern personlig ledarskapstränare.

 

Därför erbjuder MAY olika sorters stöd för dig och din organisation. Fri coachning, strukturerad ledarutbildning, team- och organisationsutveckling, talarträning, riskanalys eller akut krisstöd.

Professionell coach

Med utgångspunkt i din arbetsvardag får du hjälp att fokusera på det som är viktigt på riktigt. Nya insikter och perspektiv hjälper dig att utvecklas i din chefsroll.

Teamutveckling

Genom samtal och övningar, där allas unika kompetens får utrymme, hittar ni en gemensam väg framåt. Teamutveckling gör er bättre rustade att nå era mål.

Outplacement

Genom att sätta mål och formulera strategier förbereder vi ditt nästa steg i arbetslivet. Skräddarsydd rådgivning utifrån dina behov ger dig maximalt utbyte.

Karriärcoachning

Vi kartlägger dina drivkrafter, drömmar och utvecklingsområden. Tillsammans stärker vi ditt personliga varumärke och hjälper dig att kommunicera din kompetens och erfarenhet.

MAY Academy

MAY Academy är en ständigt växande digital lärplattform där vi delar med oss av vår kunskap. Här kan du enkelt ta del av våra kurser och vårt utbildningsmaterial i både mobilen och på datorn.

 

Här hittar du en hel del matnyttigt att ladda ner gratis: checklistor, guider och lathundar. Här finns också vår e-bok Leda i kris, som publicerades i början av coronapandemin och som fått en helt fantastisk spridning. Och så kurser som Fånga publiken och Ta kommando över ditt liv.