Privacy Policy

Denna privacy policy, även kallad integritetspolicy, har sammanställts för att hjälpa våra besökare känna sig trygga med hur vi behandlar personuppgifter. Läs gärna igenom vår policy noggrant, för att få en bättre förståelse för hur vi samlar in, använder, skyddar och överlag hanterar din personliga information i samband med vår webbplats.


Vilken information samlar vi in från besökare på vår webbplats?
När du interagerar och/eller fyller i ett formulär på vår webbplats, kan du bli ombedd att ange ditt namn, e-postadress, postadress, telefonnummer eller annan information som behövs för att slutföra formuläret. Dessa fält kan komma att ändras över tid för att uppfylla uppsatt syfte med formuläret.


För att öka vår förståelse kring hur våra besökare beter sig på vår webbplats använder vi Google Analytics. Detta kan du läsa mer om i vår Cookie Policy.


Hur använder vi informationen?
Vi kan komma att använda informationen när du registrerar dig, genomför ett köp, anmäler dig till nyhetsbrev, svarar på ett frågeformulär eller marknadskommunikation, samt när du navigerar webbplatsen eller använder specifika webbplatsfunktioner.

Hur informationen kommer att användas kommer alltid att klargöras i samband med att du avger informationen till oss.


Hur hanterar vi din personliga data?

Vi samlar in din data i egenskap av att du är en kund/potentiell kund, intressent, besökare eller sökande, för att kunna erbjuda tjänster, uppfylla våra förpliktelser till dig efter avtal, besvara dina frågor eller din ansökan samt för att ge dig en bättre upplevelse av våra tjänster. Det är nödvändigt för oss att kunna identifiera dig så att vi kan hantera dig som kund, genomföra statistiska mätningar, och för direktmarknadsföring (som du kan avanmäla). Den personliga data som vi samlar in vid ifyllnad av en beställning eller ett köp på vår webbplats är nödvändig för att vi ska kunna genomföra våra tjänster/leverans, betalning och fakturering, och upprätthålla vårt avtal. När du kontaktar oss i övriga frågor eller för arbetsansökningar genom några av våra kommunikativa kanaler kommer din kontaktinformation, och om applicerbart, övrig information användas för att besvara din fråga eller ansökan samt för uppföljning.


Vem delar vi din personliga information med?
Vi kommer inte att sälja, byta eller på annat sätt förflytta din personliga information till utomstående part.

Vi delar inte din personliga information med någon annan förutom system, program och särskilda operativa funktioner som tillhandahålls av tredjepartsleverantörer, så som mailklienter, mailleverantörer, bokföringsprogram, betalningstjänster, eller andra parter som krävs för att vi skall kunna fullfölja våra finansiella, legala och administrativa krav. I dessa fall kan vi komma att dela din information med tjänsteleverantörer både i, och utanför, EU/EEA. Dessa tjänsteleverantörer har motsvarande krav på hantering av din data som vi har. Din kunddata kan även komma att kombineras med publika uppgifter för att samla in mer information om dig som kund.


Hur länge lagrar vi din personliga information?

Vi lagrar din personliga information om dig som kund eller webbplatsbesökare så länge som det finns en aktiv kundrelation, eller under den period för vilken vi behöver lagra informationen för att fullfölja syftet som nämns i denna policy. Efter uppsägning av avtal eller avanmälan, kommer vi att radera eller anonymisera din personliga information inom en skälig tidsperiod efter det att uppsägning eller avanmälan har skett, förutom vid de fall där Svenska eller Europeiska lagar, domstolar eller myndigheter har andra krav. Din personliga information kan också komma att sparas på grund av legala förpliktelser, eller för legitima anledningar, såsom att upprätthålla den svenska bokföringslagen. Information som lagrats i samband med att du har kontaktat oss kommer att sparas tills dess att vi inte längre har en förpliktelse till dig. Vid uppsägning eller avanmälan, kan vi komma att lagra din data med legitima skäl som bevis för beställningar eller för återkommande ärenden.


Dina rättigheter
Du har rätten att kräva ut en sammanställning av all personlig data som vi har registrerat om dig, kostnadsfritt en gång per år, förutsatt att du har legitima intressen i att begära sådan data. I vissa fall har du även rätt att få din data förflyttad. Du har rätten att få din data rättad, kompletterad eller raderad, samt äger rätt att begära begränsad hantering tills dess att den är förändrad. Du har rätt att bli bortglömd, men radering av personlig information kan inte ske om vi har ett avtal att fullfölja, eller om Svensk eller Europeisk lag, domstol eller myndighet har andra krav, eller om det finns legitima skäl att behålla informationen.


Om du anser att det inte finns någon legitim anledning, eller att lagringen är inkorrekt, kan du överklaga hanteringen. Du har också rätt att dra tillbaka ett medgivande, framföra klagomål till Datainspektionen, motsätta dig beslutsfattande, profilering och motsätta dig direktmarknadsföring . Vi skickar inte marknadsföring till dig via e-post om du motsatt dig e-postutskick i enlighet med marknadsföringslagen (19§). Om du tidigare godkänt e-postutskick och önskar avanmäla dig från våra framtida e-postmeddelanden kan du följa länken i botten av varje e-post eller maila oss på nedanstående kontaktuppgifter. Vi kommer avanmäla dig skyndsamt.


Kontakta oss

Om du har några frågor gällande denna policy, är du alltid välkommen att kontakta oss.