"Leda i ständig förändring" är utsedd till Årets Projektledarbok
Årets Projektledarbok 2023

Leda i ständig förändring

Med kreativitet, kollektiv intelligens och kommunikation

”Leda i ständig förändring” (Liber förlag) har kommit till i skuggan av genomgripande samhällstransformationer. Tvära kast, förändrade maktstrukturer, tekniksprång och nya beteenden innebär att vi kontinuerligt måste utveckla unika idéer och pröva originella metoder för som skapar värde och affärsnytta. Här står kreativitet i centrum och boken beskriver hur vi kan ta tillvara den outnyttjade potentialen.

 

Ylva M Andersson har skrivit boken för dig som vill modernisera ditt ledarskap, mobilisera medarbetarna och vitalisera organisationen.

Vad gör boken unik?

  • Beskriver den reformering av arbetslivet som måste till när du leder i ständig förändring.

  • Vägleder dig i att skapa ett involverande och kreativt arbetsklimat för att möta turbulens och störningsmoment.

  • Ger dig handfasta verktyg så att du kan stå stadigare nästa gång det skakar till.

Så frigör du organisationens fulla kapacitet

Film: William Lindstedt

Tio snabba frågor till Ylva

Intervju: Torun Börtz

1. Hur fick du idén till ”Leda i ständig förändring”?

Det här är en bok som ville bli skriven. Den har försökt övertyga mig att sätta mig vid datorn sedan en tid tillbaka. Jag spjärnade emot till en början, men nu är jag glad att jag tog mig tiden. Det behövs en bok som ger oss verktyg och förhållningssätt att leva och leda i ständig förändring. För takten kommer inte att minska. Snarare tvärtom.

2. Vilka egna erfarenheter har du använt dig av när du skrivit boken?

Jag har själv drivit stora och omvälvande förändringsarbeten inom flera stora mediebolag. Mycket av det arbetet gjorde jag tillsammans med medarbetare och det gick väldigt bra, men i vissa fall var det också varit tufft. Jag vet vad som kan hända när man av olika skäl inte lyckas genomföra eller förankra en förändring. I boken använder jag mina egna insikter av såväl framgång som motgång.

Sedan 2017 jobbar jag dessutom som professionell coach och möter dagligen chefer som står mitt i ständiga förändringar.

3. Varför behövs ”Leda i ständig förändring”?

Kraven på att vi förändrar oss själva, vårt ledarskap och våra organisationer kommer fortsätta att öka. Därför måste vi hitta förhållningssätt och strategier för att orka och samtidigt fortsätta att utvecklas.

Tänkarkepsen är på
Skrivbordet på Orust
Vårt hus på Orust där det mesta skrevs vårvintern 2021
Huset på Orust där det mesta skrevs
Kreativt kaos
Kreativt kaos

4. Vilket är bokens huvudbudskap?

Ständig förändring innebär ständig anpassning. Det kräver nya idéer, unika koncept och oväntade lösningar. Detta handlar om kreativitet och i boken beskriver jag kreativitet som en råvara. Den kan omsättas till konkret affärsnytta på olika sätt.

De organisationer som lyckas ta tillvara den råvaran hos varje enskild medarbetare klarar sig bäst. De icke-kreativa organisationerna däremot, kommer ganska snabbt att slås ut.

5. Vem tycker du ska läsa ”Leda i ständig förändring”?

Jag får ofta frågan: Vad ska jag hålla i när allt är instabilt och förändras hela tiden? Den här boken är till dem som söker svar. Jag tror och hoppas att boken kan vara till glädje för alla som på olika sätt verkar i en organisation.

Inte bara ledare, utan även de medarbetare som funderar på hur man förhåller sig i ständig förändring. Det här är en bok för alla som vill modernisera ledarskapet, mobilisera medarbetarna och vitalisera organisationen.

6. Hur har skrivprocessen sett ut?

Skrivandet har krävt väldigt mycket sittfläsk och tålamod. I början gick det ganska trögt, men när jag väl kom i gång blev det väldigt roligt. Min omgivning har varit helt suverän och stöttat med både praliner och konkreta tips. Eftersom jag tror stenhårt på kreativitet och kollektiv intelligens bjöd jag in mitt nätverk till ”think-tanks”. Vi samlades på Teams och resonerade kring vilket slags ledarskap som kommer att behövas i vår turbulenta och komplexa värld. Deras input har varit fantastiskt värdefull.

7. Vad har varit den största utmaningen?

Från min tid som journalist och mediechef är jag van att arbeta med snabb nyhetsproduktion. Och även om den här boken enligt förlaget producerats i raketfart har det varit en tålamodsprövande process för mig – framför allt har det varit en utmaning att säkerställa att materialet verkligen är relevant när boken väl kommer ut.

 

Jag skrev ju boken i skuggan av en av vår tids mest genomgripande samhällstransformationer, pandemin, och det gjorde mig både taggad och lite frustrerad. Boken behövs ju nu, tänkte jag ofta när jag satt och skrev, och visste samtidigt att det skulle dröja tills den nådde läsarna.

Skrivandet varvas med yoga och läsning
Skrivandet varvas med yoga och läsning
Manusläsning och bad
Manusläsning och bad
En av fyra think-tanks under våren 2021
En av fyra think-tanks

8. Hur är boken uppbyggd?

Boken består av sju kapitel. Varje kapitel avslutas med nyckelbudskap och reflektionsfrågor. Sen varvar jag mina egna erfarenheter och möten med människor med konkreta verktyg som läsaren kan använda sig av.

9. Hur ska man använda ”Leda i ständig förändring”?

Jag hoppas att boken ska vara en inspirationskälla till att ta de första stegen mot en förändring av arbetslivet. Vi behöver sätta kreativitet i centrum på ett helt annat sätt! Min förhoppning är också att den ska kunna användas som ett handfast redskap för den som vill hitta nya vägar i sitt förändringsarbete.

10. Vad har du själv lärt dig under skrivandets gång?

Massor! Inte minst om mig själv – som att jag faktiskt hade tålamodet som krävdes för att skriva en bok. Jag har också  gått tillbaka och tittat i gamla anteckningar och dagböcker och återvänt till dem som var mina stora inspiratörer när jag började jobba som chef. Jag har läst om, reviderat och samtidigt upptäckt nya inspiratörer. Skrivandet har inneburit en enorm kunskapsinhämtning.

Utdrag ur inledningen av Leda i förändring:

 

”Jag är övertygad om att du, oavsett om du är vd för ett stort internationellt företag, entreprenör inom trädgårdsdesign, kommunal enhetschef, spelutvecklare eller präst, varje dag ställs inför utmaningar, svåra frågor, dilemman och oväntade scenarier. Du prövas på nya sätt och inser allt oftare att dina traditionella strategier inte alltid fungerar eller räcker till.

 

Det är min förhoppning att du kommer att hitta ett eller annat guldkorn i den här boken. Det största guldkornet handlar om tilltro till dig själv och dem du har runt dig.

 

Min orubbliga övertygelse är att varje människa är kreativ, klok och kapabel. Med ett sådant credo är vi redo att möta vad som helst.”

Beställ boken "Leda i ständig förändring"

Vad säger andra om boken?

Skulle jag just nu välja EN bok inom ledarskap och förändring så är detta den rätta. På ett lättläst sätt beskriver Ylva det viktigaste man som ledare behöver känna till i sin vardag. Konkreta verktyg och övningar blandas med praktiska exempel som är lätta att känna igen. Jag har många ”hundöron” i denna bok, som jag plockar fram då och då i mitt arbete som ledarutvecklare och coach.

 

Charlotta Oom

Läs mer om att leda i ständig förändring