X-ledare och Y-ledare har olika människosyn 

X-ledare och Y-ledare skapar olika resultat i sina organisationer. Den ena bygger på tilltro. Den andra på kontroll. Och i potten ligger din människosyn. Har du koll på den?

Ledarskap kräver grundläggande förståelse för människors behov, drivkrafter och sociala samspel.

Det handlar om människosyn. Som chef och ledare avspeglas din syn på världen och omgivningen mycket tydligt i ditt sätt att bemöta och leda andra.

Jag menar att människosyn är ett aktivt val. Självklart bär du på ett arv, du är präglad av din uppväxt och ditt yrkesliv så här långt, du kan ha lärt dig eller läst dig till en viss uppfattning, du har erfarenheter med dig, situationer du varit i. Allt detta bidrar till dina antaganden om människan och världen. Men icke desto mindre: Du väljer.

Historien är full av filosofiska och teologiska resonemang om huruvida människan är ond eller god, rationell eller känslosam. Det finns de som anlägger en positiv människosyn – och de som anlägger en destruktiv.

X-ledare och Y-ledare

I boken ”The Human Side of Enterprise” beskriver den amerikanske psykologen Douglas McGregor vår oförmåga att möta varandra på ett rent mellanmänskligt plan utifrån det som han kallar Teori X och Teori Y.

X-ledare och Y-ledare. Ritade figurer där den ena håller armarna som i ett X och den andra som i ett Y
Ur boken ”Leda i ständig förändring”
av Ylva M Andersson

Bara genom att studera bilden här ovan kan du förstå McGregors idé.

I Teori X håller människan emot, stänger in sig och skyddar sig. Signalerar “Nej!”

I Teori Y gör sig människan öppen, tillgänglig och redo att agera. Signalerar “Ja!”

I sin bok beskriver McGregor de olika sätten att se på och närma sig en människa, och hur de präglar ledarskapet.

Y-ledare har en positiv människosyn 

Hans grundantaganden i Teori Y är bland andra att:

  • Människan är aktiv, vill bidra och ta ansvar.
  • Hon tar egna initiativ, är uppfinningsrik och kreativ i sin problemlösning.
  • Hon fattar egna, kloka beslut.

Det är en positiv grundinställning till människan och hennes förmåga, som resulterar i ett Y-ledarskap. Här finns tilltro till delaktighet och samarbete.

Medarbetaren förväntas ta – och tar! – större ansvar och ledarens roll handlar inte längre om att instruera och kontrollera utan om att uppmuntra till utveckling och nytt lärande. En Y-ledare tillvaratar varje individs potential till skillnad från X-ledaren, som har en mer pessimistisk syn.

X-ledare tycker att människan är lat

Teori X bygger på att människan i grunden är oföretagsam:

  • Hon är passiv och initiativlös.
  • Hon har inga större ambitioner och gillar egentligen inte att arbeta.
  • Hon behöver styras och övervakas för att leverera.

Därmed styr X-ledaren med order. Hon centraliserar beslut och bevakar noggrant att medarbetarna utför det som krävs.

Ur ett ledarskapsperspektiv resulterar givetvis dessa synsätt i två helt olika sätt att leda, allt utifrån hur medarbetarna värderas. Det handlar om positiv eller negativ förväntan. Och detta spelar stor roll för våra och andras resultat. Tilltro, en hoppfull inställning och en uppmuntrande attityd räcker inte alltid, men det räcker långt.

Y-ledare borgar för utveckling

Jag hörde en gång en vän berätta om sin mattelärare i högstadiet. När hon började i sjuan sa han till klassen: “Alla i det här klassrummet har högsta betyg här och nu. Det är upp till dig att sänka det.”

Precis så beter sig en Y-ledare. Det borgar för utveckling.

Den som vill bygga ett ledarskap som är involverande och delegerande och därmed frigör mer av organisationens samlade resurser behöver först och främst identifiera sin egen människosyn och sträva mot Y.

Nu är det dessvärre så att vi har ganska många X-ledare i våra organisationer och kanske känner du igen några X-drag hos dig själv? Misströsta inte! Det här går att justera genom att du utmanar dina föreställningar, antaganden och värderingar och därefter tar dig an konkret handling och hårt, konsekvent arbete. Även om det tar tid och mycket energi så går det att avprogrammera invanda beteenden och tankemönster. Och tänk vad som blir möjligt då!

Inlägget 7 saker en genuin ledare gör bygger till stor del på hur Teori Y visar sig i operativt ledarskap i vardagen.

Vilket ledarskap bär du?

Så handen på hjärtat:

Vilken profil har du? Är du en X-ledare eller en Y-ledare?

Vilken syn på människan har du? Och vad grundar du den uppfattningen på?

Ge dig tid att klura på de här frågorna. Ensam eller tillsammans med någon du har förtroende för.

Din insikt kommer ge stora avtryck i ditt konkreta ledarskap på jobbet.

Fler artiklar