X-ledare och Y-ledare har olika människosyn 

X-ledare och Y-ledare skapar olika resultat i sina organisationer. Den ena bygger på tilltro. Den andra på kontroll. Och i potten ligger din människosyn. Har du koll på den?

Ledarskap kräver grundläggande förståelse för människors behov, drivkrafter och sociala samspel.

Det handlar om människosyn. Som chef och ledare avspeglas din syn på världen och omgivningen mycket tydligt i ditt sätt att bemöta och leda andra.

Din människosyn är ett aktivt val. Självklart bär du på ett arv, du är präglad av din uppväxt och ditt yrkesliv så här långt, du kan ha lärt dig eller läst dig till en viss uppfattning, du har erfarenheter med dig, situationer du varit i. Allt detta bidrar till dina antaganden om människan och världen. Men icke desto mindre: Du väljer.

Historien är full av filosofiska och teologiska resonemang om huruvida människan är ond eller god, rationell eller känslosam. Det finns de som anlägger en positiv människosyn – och de som anlägger en destruktiv.

X-ledare och Y-ledare

I boken ”The Human Side of Enterprise” beskriver den amerikanske psykologen Douglas McGregor vår oförmåga att möta varandra på ett rent mellanmänskligt plan utifrån det som han kallar Teori X och Teori Y.

X-ledare och Y-ledare. Ritade figurer där den ena håller armarna som i ett X och den andra som i ett Y
Ur boken ”Leda i ständig förändring”
av Ylva M Andersson

I min bok Leda i ständig förändring kan du läsa om hur de här teorierna är användbara i dagens organisationer och bara genom att studera bilden här ovan kan du lätt förstå McGregors idé.

I Teori X håller människan emot, stänger in sig och skyddar sig. Signalerar “Nej!”

I Teori Y gör sig människan öppen, tillgänglig och redo att agera. Signalerar “Ja!”

Givetvis är det här två ytterligheter. Många gånger använder vi nog såväl en dos X som en dos Y i vår vardag, men det kan vara värdefullt att funderar över vilken grundsyn du själv har när det gäller din tilltro till människors förmågor.

Y-ledare har en positiv människosyn 

Teori Y har alltså en positiv grundinställning till människan och tror att hon:

  • Är aktiv, vill bidra och ta ansvar.
  • Tar egna initiativ, är uppfinningsrik och kreativ i sin problemlösning.
  • Fattar egna, kloka beslut.

Här finns tilltro till delaktighet och samarbete.

En chef med utpräglad Y-profil tillvaratar varje individs potential till skillnad från X-ledaren, som har en mer pessimistisk syn.

X-ledare anser att människan är lat

Teori X bygger på att människan i grunden är oföretagsam:

  • Hon är passiv och initiativlös.
  • Hon har inga större ambitioner och gillar egentligen inte att arbeta.
  • Hon behöver styras och övervakas för att leverera.

Därmed styr X-ledaren med kontroll och order. Hon centraliserar beslut och bevakar noggrant att medarbetarna utför det som krävs.

Ur ett ledarskapsperspektiv resulterar givetvis dessa synsätt i två helt olika sätt att leda, allt utifrån hur medarbetarna värderas. Det handlar om positiv eller negativ förväntan. Och detta spelar stor roll för våra och andras resultat. Tilltro, en hoppfull inställning och en uppmuntrande attityd räcker inte alltid, men det räcker långt.

Y-ledare borgar för utveckling

Jag hörde en gång en vän berätta om sin mattelärare i högstadiet. När hon började i sjuan sa han till klassen: “Alla i det här klassrummet har högsta betyg här och nu. Det är upp till dig att sänka det.”

Precis så beter sig en Y-ledare. Det borgar för utveckling.

Den som vill bygga ett ledarskap som är involverande och delegerande och därmed frigör mer av organisationens samlade resurser behöver först och främst identifiera sin egen människosyn och sträva mot Y.

Dessvärre har vi ganska många X-ledare i våra organisationer och kanske känner du igen några X-drag hos dig själv?

Misströsta inte!

Det här går att justera genom att du utmanar dina föreställningar, antaganden och värderingar och därefter tar dig an konkret handling och hårt, konsekvent arbete. Även om det tar tid och mycket energi så går det att avprogrammera invanda beteenden och tankemönster. Och tänk vad som blir möjligt då!

Är du en X-ledare eller en Y-ledare?

Så handen på hjärtat:

Vilken profil har du? Är du en X-ledare eller en Y-ledare?

Vilken syn på människan har du? Och vad grundar du den uppfattningen på?

Ge dig tid att klura på de här frågorna. Ensam eller tillsammans med någon du har förtroende för.Fler artiklar

Stressad kvinna sitter vid skrivbord och tar sig för pannan
Kris

Stress i kris – så påverkas du

Kris innebär alltid stress och stress gör oss till tämligen primitiva varelser. Vi fattar dåliga beslut, vi blir otrevliga, vårt omdöme vacklar och tålamodet är