Stress i kris – så påverkas du

Kris innebär alltid stress och stress gör oss till tämligen primitiva varelser. Vi fattar dåliga beslut, vi blir otrevliga, vårt omdöme vacklar och tålamodet är noll.

Stresskonen är en modell som jag beskriver min bok Leda i ständig förändring (Liber förlag, 2022) och jag tycker att den är väldigt användbar för att identifiera olika känslomässiga reaktioner – inte minst i svåra och tuffa lägen. 

Stresskonen

En guide till ledare i förändring och turbulens

Många av oss har varit utsatta för intensiv stress under lång tid.

Coronapandemi, krig i Europa, energikris, geopolitisk turbulens och en skenande inflation är bara några av alla de utmaningar som pressar chefer.

Många av de ledare som jag varje dag möter beskriver att orken tryter.

Då är stresskonen bra att ta till. Den ger en bild över hur vår förmåga, vår kapacitet och vårt intellekt successivt försämras när vi utsätts för press.

Stress i kris – från frihet till panik

Titta på bilden av stresskonen här nedan.

I den övre delen, mår vi ganska gott och har fri tillgång till hela vår förmåga. Vi är öppna och medmänskliga, vi samarbetar och kommunicerar och vi både kan och vill bidra med överblick och helikopterperspektiv.

När vi utsätts för stress kanar vi ner i konen. För varje våning vi åker ner, tappar vi ungefär en tredjedel av vår intellektuella och känslomässiga förmåga.

Ju längre ner i stresskonen vi kommer, desto mer släcks vår kapacitet ner. Vi blir konfrontativa, hänsynslösa och aggressiva och tappar förmågan till nyanser och perspektiv.

Om vi inte lyckas stoppa fallet (vår stress) hamnar vi i botten och här tar amygdala över. Amygdala är en funktion i hjärnans emotionella nätverk som spelar stor roll för vårt känsloliv. När stresspåslaget är som störst känner vi att hela vår existens är hotad och agerar i panik, med fokus att överleva.

En bild som beskriver de olika stegen när vi går från avspänning till maximal stress. Hur hjärnan "släcker ner" och vi blir allt mer oförmögna att fatta kloka beslut.

 

Stresskonen

Stress i kris påverkar dig som chef

När du är i pressade lägen gäller det att ha god självkännedom om din egen stressprofil. Lär känna vad som triggar dig, hur du agerar i stress och vilka signaler du sänder till dina medarbetare när du pressas.

Att vara medveten om detta stärker din förmåga att agera klokt och kreativt i turbulens och ständig förändring.

Som chef och ledare har du självklart ett stort ansvar att upprätthålla din verksamhet. Men du har också ett stort ansvar att ta hand om dig själv. En chef som känner sig trängd och som agerar omdömeslöst riskerar att förvärra krisen. Vi ser exempel på det varje dag. Såväl hos småföretagare som hos världens ledare.

Det fina med stresskonen är att den så tydligt åskådliggör hur stress påverkar vårt omdöme och vår handlings- och beslutskraft.

Det är lätt att göra en självskattning av var du själv befinner mig. Och kom ihåg att även om du inte kan kontrollera vad som händer utanför dig själv, så kan du lära dig att kontrollera det som händer inom dig.

Läs också: Fyra steg som hjälper dig att sortera i förändring

Stresskonen hjälper dig att kommunicera

Stresskonen är också utmärkt att ha som analysinstrument för att identifiera var du själv och andra befinner sig, känslomässigt och intellektuellt.

Om du, i ett knöligt läge, behöver kommunicera med en person som du vet har hög nivå av stress, då är det värdefullt att veta att personen med all sannolikhet inte kommer att vara mottaglig för ditt budskap. Hon eller han kommer att agera med reptilhjärnan och använda någon av mänsklighetens uråldriga strategier: fight, flight eller freeze.  

Risken för clash eller öppen konflikt är uppenbar.

Den insikten är så värdefull i en kris.

Vi vet att vi stressas i kritiska lägen.

Att då ha en modell som medvetandegör vad som händer och som vi också kan prata öppet om, det är guld.

 

Stresskonen

En guide till ledare i förändring och turbulens

Fler artiklar