Stress i kris – så påverkas du

Kris innebär alltid stress och stress gör oss till tämligen primitiva varelser. Vi fattar dåliga beslut, vi blir otrevliga, vårt omdöme vacklar och tålamodet är noll.

Stresskonen är en modell som jag beskriver i min e-bok Leda i kris – 10 steg för att klara coronakrisen och i min nya bok Leda i ständig förändring som kommer på Liber förlag i februari 2022. Jag tycker att stresskonen är väldigt användbar för att identifiera olika känslomässiga reaktioner – inte minst i svåra och tuffa lägen.  

Den ger en tydlig bild över hur vår förmåga, vår kapacitet och vårt intellekt successivt försämras när vi utsätts för press.

Stress i kris – från frihet till panik

Titta på bilden av stresskonen här nedan.

I den övre delen, när allt är lugnt och skönt, har vi fri tillgång till hela vår förmåga. Vi är öppna och medmänskliga, vi samarbetar och kommunicerar och bidrar med överblick och helikopterperspektiv.

När vi utsätts för stress kanar vi ner i konen. För varje våning vi åker ner, tappar vi ungefär en tredjedel av vår intellektuella och känslomässiga förmåga.

Ju längre ner i stresskonen vi kommer, desto mer släcks vår kapacitet ner. Vi blir konfrontativa, hänsynslösa och aggressiva och tappar förmågan till nyanser och perspektiv.

Om vi inte lyckas stoppa fallet (vår stress) hamnar vi i botten och här tar amygdala över. Amygdala är en funktion i hjärnans emotionella nätverk som spelar stor roll för vårt känsloliv. När stresspåslaget är som störst känner vi att hela vår existens är hotad och agerar i panik, med fokus att överleva.

Nu, efter långdragen kris i form av coronapandemin och intensiv förändringstakt, är många slitna. Flera chefers ork tryter och det handlar inte längre enbart om att hantera verksamhetens eller företagets kris utan också om att ta hand om den egna krisen som ledare.  

En bild som beskriver de olika stegen när vi går från avspänning till maximal stress. Hur hjärnan "släcker ner" och vi blir allt mer oförmögna att fatta kloka beslut.
Stresskonen

Stress i kris påverkar dig som chef

För som chef och ledare har du ett stort ansvar att rädda din verksamhet – men också ansvar att ta hand om dig själv. En chef som känner sig trängd och som agerar omdömeslöst riskerar att förvärra krisen. Vi ser exempel på det varje dag. Såväl hos småföretagare som hos världens ledare.

Det fina med stresskonen är att den så tydligt åskådliggör hur stress påverkar vårt omdöme och vår handlings- och beslutskraft.

Det är lätt att göra en självskattning av var du själv befinner mig. Och kom ihåg att även om du inte kan kontrollera vad som händer utanför dig själv, så kan du lära dig att kontrollera det som händer inom dig.

Stresskonen hjälper dig att kommunicera

Stresskonen är också utmärkt att ha som analysinstrument för att identifiera var andra befinner sig.

Om du, i ett knöligt läge, ska kommunicera med en person som du vet har hög nivå av stress, då är det värdefullt att veta att personen med all sannolikhet inte kommer att vara mottaglig för ditt budskap. Hon eller han kommer att agera med reptilhjärnan och använda någon av mänsklighetens uråldriga strategier: fight, flight eller freeze.  

Risken för clash eller öppen konflikt är uppenbar.

Bara den insikten är så värdefull i en kris.

För att vi blir stressade i ett kritiskt läge, det vet vi.

Att ha en bild som medvetandegör och som vi kan hänvisa till – och kanske till och med prata öppet om – är guld.

Fler artiklar