Ta makten över förändringar med 4 steg

Med hjälp av fyra steg kan du lättare ta makten över förändringar. Springer du på alla bollar eller tar du dig tid att sortera trådarna? Mitt tips är att värdera situationen innan du agerar. Då prioriterar du rätt och skapar också ett större lugn runt dig.

Med hjälp av fyra steg kan du sortera när det känns som om alla förändringar är lika dramatiska. 

För så är det ju inte. 

Alla förändringar har olika stor påverkan på oss och våra organisationer, och det gäller att vara medveten om det för att inte hamna i en än större röra.

Så i en förändringssituation: Ta ett steg tillbaka för att skaffa en snabb överblick över situationen.

Prioritering är nyckeln till att behålla lugnet och fatta välgrundade beslut. 

Börja därför alltid med att vikta de förändringar du står i eller inför utifrån två frågor:

1. Vilken påverkan har de på dig och din organisation?

2. Vilken kontroll har du på utvecklingen?

Beroende på var du prickar in situationen, utifrån modellen här nedan, får du en indikation på vilken insats som krävs. 

Den största utmaningen är givetvis den som hamnar längst upp till i höger, i rutan med “ingen kontroll och stor påverkan”.

Steg som hjälper dig att sortera i förändring. Börja med att värdera påverkan och kontroll.

Ur boken ”Leda i ständig förändring” av Ylva M Andersson

Vilken kontroll har du på förändringen?

Kontroll över förändringen varierar. Ibland är det internt initierat och du eller någon annan driver det, som en organisationsförändring eller nya policys. 

Ibland kommer förändringen helt oväntat som en global pandemi, och då har du mindre kontroll.

Hur stor påverkan har förändringen?

Påverkan av förändringen varierar också.

En intern förändring kan påverka olika mycket beroende på dess innehåll och tempo. Oväntade kriser som krigslägen eller handelsstopp har stor påverkan och utmanar hela verksamhetens existens, medan mindre justeringar kanske inte väcker så mycket reaktion.

Fyra steg som hjälper dig att sortera i förändring

Så hur gör du när du står där, mitt i eller inför en förändring? 

Oavsett om den är planerad och du är redo eller om den kommer helt ”out of the blue”?  

Här är fyra steg som hjälper dig att sortera i förändring.

 1. FAKTA
  Vad vet vi just nu? Samla in all fakta som du har.

 2. SCENARIER
  Vilka antaganden gör vi om utvecklingen? Här är det läge att skissa på olika scenarier, men absolut måla upp worst-case-scenarier. Vad är det värsta som kan tänkas hända – och vilka konsekvenser kan det tänkas få?

 3. RIKTNING
  Vilken riktning vill vi ha på det vi gör? Här tar du avstamp i dina tidigare erfarenheter, interna dokument, långsiktig strategi, verksamhetens värderingar med mera.

 4. BESLUT.
  Vilka beslut behöver du ta just nu? Här formulerar du åtgärder och börjar agera. Vad är viktigt utifrån verksamhetens operativa drift, utifrån medarbetarna, kunderna och andra intressenter?  

Alldeles för ofta rusar vi direkt på nummer 4: Fattar snabba (och förhastade) beslut. 

Och så vet vi inte riktigt vad vi håller på med. 

Vi tenderar att snabbt gå till beslut utan att riktigt förstå vad vi gör.

Det skapar stress och förvirring bland medarbetare och kunder, och den oron sprider sig. Genom att först skapa en snabb överblick kommer du att agera mer klart och säkert, och dessutom möta situationen på ett klokare sätt med hänsyn till alla behov.

Läs gärna också:

Förändringskurvan som hjälper dig att förstå vad som händer med människor i oväntade händelser.

I stressade situationer påverkas vår förmåga att samarbeta, kommunicera och fatta kloka beslut. Det synliggörs väldigt tydligt i stresskonen.

Fler artiklar

Ylva M Andersson är professionell coach för ledare och chefer. Här coachar hon en kvinna,
Coaching

Vad gör en professionell coach?

Jag får ofta frågor om vad en professionell coach gör.Hur går det till egentligen? Och hur hittar man rätt coach?Här ger jag dig några svar.

Stressad kvinna sitter vid skrivbord och tar sig för pannan
Kris

Stress i kris – så påverkas du

Kris innebär alltid stress och stress gör oss till tämligen primitiva varelser. Vi fattar dåliga beslut, vi blir otrevliga, vårt omdöme vacklar och tålamodet är