Fyra steg som hjälper dig att sortera i förändring

Med hjälp av fyra steg blir det lättare att tackla förändring. Springer du på alla bollar eller tar du dig tid att sortera trådarna? Mitt tips är att värdera situationen innan du agerar. Då prioriterar du rätt och skapar också ett större lugn runt dig.

Med hjälp av fyra steg kan du sortera när det känns som om alla förändringar är lika dramatiska. För så är det ju inte. Olika förändringar har olika stor påverkan på oss och våra organisationer, och det gäller att vara medveten om det för att inte hamna i en än större röra.

Så i en förändringssituation: Ta ett steg tillbaka och skaffa dig en snabb överblick innan du börjar agera.

Det är ett steg som bara tar ett par minuter, men som faktiskt kan göra hela skillnaden i resultat.

Mitt tips är att alltid börja med att vikta de förändringar du står i eller inför utifrån två parametrar.

1. Vilken påverkan den har på dig och din organisation.

2. Vilken kontroll du har på utvecklingen och potentiella lösningar.

Beroende på var du prickar in situationen, utifrån modellen här nedan, får du en indikation på vilken insats som krävs. 

Den största utmaningen är givetvis den som hamnar längst upp till i höger, i rutan med “ingen kontroll och stor påverkan”.

Steg som hjälper dig att sortera i förändring. Börja med att värdera påverkan och kontroll.
Ur boken ”Leda i ständig förändring” av Ylva M Andersson

Vilken kontroll har du på förändringen?

Ibland har du någorlunda kontroll på en förändring. Då handlar det vanligtvis om något som är internt initierat och drivet av dig eller någon annan i bolaget såsom en organisationsförändring, reviderade policys, flytt av kontor eller nya arbetssätt. Men ibland blir du fullkomligt tagen på sängen. Något slår till helt utan förvarning, ruckar er i grundvalarna och du hamnar mitt i ett kaos. Då har du mycket låg kontroll.

Hur stor påverkan har förändringen?

En internt initierad förändring kan ha olika grad av påverkan på individen och helheten beroende på innehåll och tempo samt organisationens beredskap. En riktigt oväntad kris såsom en global pandemi, ett krigstillstånd eller skenande energipris har med all sannolikhet extremt stor påverkan eftersom de kan komma att utmana hela din verksamhets existens. En smärre schemajustering väcker måhända ingen större reaktion. (Men den kan också göra det.)

Fyra steg som hjälper dig att sortera i förändring

Så hur gör du när du står där, mitt i eller inför en förändring? Oavsett om den är planerad och du är lagom redo eller om den kommer helt och hållet ”out of the blue”?  

Kastar du dig in i action eller stannar du upp en stund för att skaffa dig en överblick?

Även om jag alltid förespråkar snabba beslut, inte minst i snabba händelser, så tar det inte lång stund att samla ihop sig tillsammans med kloka kollegor för en snabbanalys. Investera i den tiden!

Här är fyra steg som hjälper dig att sortera i förändring.

 1. FAKTA
  Vad vet vi just nu? Samla in all fakta som du har.
 2. SCENARIER
  Vilka antaganden gör vi om utvecklingen? Här är det läge att skissa på olika scenarier, men absolut måla upp worst-case-scenarier. Vad är det värsta som kan tänkas hända – och vilka konsekvenser kan det tänkas få?
 3. RIKTNING
  Vilken riktning vill vi ha på det vi gör? Här tar du avstamp i dina tidigare erfarenheter, interna dokument, långsiktig strategi, verksamhetens värderingar med mera.
 4. BESLUT.
  Vilka beslut behöver du ta just nu? Här formulerar du åtgärder och börjar agera. Vad är viktigt utifrån verksamhetens operativa drift, utifrån medarbetarna, kunderna och andra intressenter?  

Alldeles för ofta rusar vi direkt på nummer 4 och börjar fatta beslut. Och så vet vi inte riktigt vad vi håller på med. Då signalerar vi stress och förvirring hos medarbetare och kunder, vilket förstås leder till oro och oordning.

Genom att göra denna första, snabba överblicksbild och använda fyra steg för att sortera i förändring kommer du att agera tydligare och tryggare. Och därmed också möta situationen klokare utifrån såväl affärsmässiga, verksamhetsmässiga och mänskliga behov.

Läs gärna också:

Förändringskurvan som hjälper dig att förstå vad som händer med människor i oväntade händelser.

I stressade situationer påverkas vår förmåga att samarbeta, kommunicera och fatta kloka beslut. Det synliggörs väldigt tydligt i stresskonen.

Fler artiklar