Psykologisk trygghet är nyckeln till högpresterande team

Psykologisk trygghet är ett av de hetaste ledarskapsämnena just nu. Intresset bottnar i jakten på att få till stabila och högpresterande grupper i en turbulent tid.
Och allt börjar med chefen. Här får du sju konkreta tips och en checklista.

Psykologisk trygghet har varit ett begrepp sedan 1960-talet, men först på senare år har det lyfts fram som något riktigt intressant. Och de allra senaste månaderna har intresset exploderat.

Jag får frågor om ämnet nästa varje dag, vilket är hoppingivande. I nuläget är jag också inne i flera organisationer för att bidra till att grupper höjer sin kompetens på området. Det handlar både om föreläsningar och workshops, men också om konkret arbete för att få till ett bättre samarbets- och kommunikationsklimat. 

Psykologisk trygghet är nämligen den främsta faktorn för att få ditt team att prestera på topp.  

Grupper med hög grad av psykologisk trygghet är betydligt mer produktiva, kreativa och effektiva än de med låg trygghet.

Frågor ger psykologisk trygghet

Vi har redan gedigen forskning som visar på att mängden frågor i ett team skapar mycket goda förutsättningar för samspel och problemlösning.

Nu har vi ny forskning som visar på vikten av feedback.

I en studie av två forskare vid Wharton School of the University ser vi att chefens beteenden när det handlar om feedback är helt avgörande.

Feedback handlar ju om att etablera pågående samtal om vad som fungerar och är bra, men också om vad som kan utvecklas och göras bättre eller annorlunda.

Det är genom feedback som vi skapar en lärande organisation som i sin tur är en förutsättning för att överleva i vår turbulenta, snabba och komplexa värld.

Dela med dig av tuff feedback  

Chefer bör alltid vara frikostiga med att ge och ta feedback, men den nya studien visar svart på vitt att det inte räcker.

För att skapa riktigt trygga team ska chefen också berätta om kritik som han eller hon fått, om sina egna misslyckanden och tillkortakommanden. Alltså dela med sig av riktigt tuff feedback och svåra situationer.

Ledare som gör detta – och som sedan också berättar vad de lärde sig av kritiken skapar trygghet för medarbetarna.

Chefens budskap till såväl medarbetare som kollegor blir supertydligt:

  • Alla begår misstag. Jag också.
  • Skäms inte för misslyckanden.
  • Hemlighåll dem inte.
  • Berätta om dem.
  • Lär dig av dem.

  Chefen själv är nyckeln

  Jag möter chefer varje dag och jag vet att många tycker att det är obekvämt att dela med sig av tillkortakommanden. De vill inte framstå som svaga, inkompetenta eller omdömeslösa. De vill i stället visa sin duglighet och kunnighet. Ha alla svar. Göra väl ifrån sig.

  Men nu ser vi alltså att det här med att hålla inne med kritik som man fått är kontraproduktivt. Öppenhet och sårbarhet gör att medarbetarna känner igen sig och blir trygga med att berätta om egna misstag utan att riskera att tappa ansiktet, bli utskrattade eller baktalade.

  Där har du, som chef, nyckeln till hur du kan börja skapa effektivare och kreativare team: Var en förebild.

  Sju saker du kan börja göra

  Alla dessa sju saker kan du göra nu, direkt, när du har läst den här texten.

  1. Ställ många, öppna och kraftfulla frågor.
  2. Lyssna aktivt genom att vara närvarande.
  3. Avbryt inte eller tillåt inte avbrott när någon annan pratar.
  4. Be om feedback – och ge feedback.
  5. Erkänn dina egna fel och brister samt misstag du gjort.
  6. Visa uppskattning när medarbetare kommer med input, ställer frågor eller har en avvikande åsikt.
  7. Ställ förväntningar på att alla berättar om sina misslyckanden eller ”dikeskörningar”.

  Checklista för psykologisk trygghet

  Du kan också göra en kartläggning av hur ditt medlemmarna i ditt team själva uppfattar graden av psykologisk trygghet. Det kan bli en bra utgångspunkt för samtal kring vad ni redan nu gör bra och vad som kan förbättras.

  I min bok Leda i ständig förändring har jag gjort en checklista, som inspirerats av den största experten på området: Amy Edmondson.

  Du som är nyfiken på checklistan är välkommen att ladda ner den här.

   

  PS: Onsdagen den 20 mars kör jag en kostnadsfri workshop tillsammans med Kim och Julia Karhu på ämnet. Vi håller till i mina lokaler i centrala Göteborg mellan klockan 16 och 18. Det finns ett fåtal platser och du är varmt välkommen att anmäla dig HÄR! 

  i cent

  Fler artiklar

  Stressad kvinna sitter vid skrivbord och tar sig för pannan
  Kris

  Stress i kris – så påverkas du

  Kris innebär alltid stress och stress gör oss till tämligen primitiva varelser. Vi fattar dåliga beslut, vi blir otrevliga, vårt omdöme vacklar och tålamodet är

  Kvinna som sitter och arbetar vid sin dator och ser glad ut.
  Ledarskap

  Ta makten över förändringar med 4 steg

  Med hjälp av fyra steg kan du lättare ta makten över förändringar. Springer du på alla bollar eller tar du dig tid att sortera trådarna?