Psykologisk trygghet är nyckeln till kreativa team

Psykologisk trygghet är ett av de hetaste ledarskapsämnena just nu. Intresset bottnar i jakten på att få till stabila och högpresterande grupper i en turbulent tid.
Och allt börjar med chefen. Här får du sju konkreta tips och en checklista.

Psykologisk trygghet har varit ett begrepp sedan 1960-talet, men först på senare år har det lyfts fram som något riktigt intressant. Och de allra senaste månaderna har intresset exploderat. Jag får frågor om ämnet nästa varje dag, vilket är hoppingivande, och just nu håller jag också några öppna webinarier för alla som är nyfikna på att lära sig mer.

Psykologisk trygghet är nämligen den främsta faktorn för att få ditt team att prestera på topp.  

Grupper med hög grad av psykologisk trygghet är betydligt mer produktiva, kreativa och effektiva än de med låg trygghet.

Frågor ger psykologisk trygghet

Vi har redan gedigen forskning som visar på att mängden frågor i ett team skapar mycket goda förutsättningar för samspel och problemlösning.

Nu har vi ny forskning som visar på vikten av feedback.

I en studie av två forskare vid Wharton School of the University ser vi att chefens beteenden när det handlar om feedback är helt avgörande.

Feedback handlar ju om att etablera ett pågående samtal om vad som fungerar och är bra, men också om vad som kan utvecklas och göras bättre eller annorlunda.

Det är genom feedback som vi skapar en lärande organisation som i sin tur är en förutsättning för att överleva i vår turbulenta, snabba och komplexa värld.

Dela med dig av tuff feedback  

Chefer bör alltid vara frikostiga med att ge och ta feedback, men i den nya studien får vi svart på vitt att det inte räcker.

För att skapa riktigt trygga team ska chefen också berätta om kritik som han eller hon fått, om sina egna misslyckanden och tillkortakommanden. Alltså dela med sig av riktigt tuff feedback och svåra situationer.

Ledare som öppet delar med sig av kritik som de fått och som sedan också berättar vad de lärde sig av kritiken skapar trygghet för medarbetarna.

Chefens budskap till såväl medarbetare som kollegor blir supertydligt:

 • Alla begår misstag. Jag också.
 • Skäms inte för misslyckanden.
 • Hemlighåll dem inte.
 • Berätta om dem.
 • Lär dig av dem.

Chefen själv är nyckeln

Jag möter chefer varje dag och jag vet att många tycker att det är obekvämt att dela med sig av tillkortakommanden. De vill inte framstå som svaga, inkompetenta eller omdömeslösa. De vill i stället visa sin duglighet och kunnighet. Ha alla svar. Göra väl ifrån sig.

Men nu ser vi alltså att det här med att hålla inne med kritik som man fått är kontraproduktivt. Öppenhet och sårbarhet gör att medarbetarna känner igen sig och bli trygga med att berätta om egna misstag utan att riskera att tappa ansiktet, bli utskrattade eller baktalade.

Där har du, som chef, nyckeln till hur du kan börja skapa effektivare och kreativare team: Var en förebild.

Sju saker du kan börja göra

Alla dessa sju saker kan du göra nu, direkt, när du har läst den här texten.

 • Ställ många, öppna och kraftfulla frågor.
 • Lyssna aktivt genom att vara närvarande.
 • Avbryt inte eller tillåt inte avbrott när någon annan pratar.
 • Be om feedback – och ge feedback.
 • Erkänn dina egna fel och brister samt misstag du gjort.
 • Visa uppskattning när medarbetare kommer med input, ställer frågor eller har en avvikande åsikt.
 • Ställ förväntningar på att alla berättar om sina misslyckanden eller ”dikeskörningar”.

Checklista för psykologisk trygghet

Du kan också göra en kartläggning av hur ditt medlemmarna i ditt team själva uppfattar graden av psykologisk trygghet. Det brukar bli en bra utgångspunkt för samtal kring vad ni redan nu gör bra och vad som kan förbättras.

I min bok Leda i ständig förändring har jag gjort en checklista med olika påståenden som alla medarbetare kan ranka utifrån om de håller med eller inte.

Du som är nyfiken på checklistan är välkommen att ladda ner den här.

Fler artiklar