Frågor gör chefen kreativ, snabbfotad och beslutskraftig

 

En fyraåring ställer i snitt 390 frågor om dagen. Hon är intresserad, förundrad, vetgirig och uppriktigt nyfiken på allt! Som om det vore en sorts medfödd drivkraft och egenskap. Och ändå så lär vi oss tidigt att sluta undra. Varför då?

Ja – varför då? (En av världens bästa frågor!)

Vår frågvishet ”peakar” i tre-fyraårsåldern för att sedan avta rejält – och det är faktiskt ett affärskritiskt fenomen. 

En mängd studier visar nämligen att en väsentlig nyckel till framgång i alla branscher handlar om konsten att få till ett öppet, tryggt och kommunikativt klimat och då är frågor helt avgörande. Det visar sig att man i högpresterande, kreativa team ställer 2 300 procent (!) fler frågor till varandra än lågpresterande team. Dessutom lyssnar de 1 500 procent mer. 

Otroliga siffror som med all tydlighet visar att vi faktiskt är riktigt usla på att ställa frågor.

Så vad är skälen till att vi slutar undra? Att vi slutar klura?

Chefer vill ge svar – inte ställa frågor

Jag möter tyvärr många chefer och ledare som tycker att frågor är ineffektiva. Många chefer vill agera, skapa resultat och göra saker. De tycker ofta att frågor verkar meningslösa och tidsödande.

Många chefer vill ju snarare sitta på svaren. Big mistake!

Den som är tvärsäker och kategorisk kommer aldrig att kunna konkurrera i en osäker värld. Den med öppet och nyfiket mindset klarar sig bättre. Som ledare är nyfikenhet ovärderlig.

En kraftfull fråga är

  • öppen
  • enkel
  • kort
  • koncis
  • saknar värdeladdade ord
  • öppnar för fantasi
  • utmanar

Trimma tanken och vidga din värld

Frågor vidgar din värld. Du får nya insikter och nya perspektiv. Du trimmar tanken, blir utmanad och lär dig saker som du (kanske) inte visste att du ville eller behövde lära dig. Du får information som ger dig incitament till att leda och inspirera i ditt ledarskap.

En chef som kommer till jobbet varje dag för att ställa frågor och lyssna till sina medarbetare, till sina kunder, samarbetspartners och omvärlden samlar på sig en mängd intryck, inspiration och ren kunskap och blir därmed tryggare i att leda i osäkerhet och ständig förändring. I den här världen vet vi ju sällan vilken liten pusselbit i vår samlade kunskap som kan komma till nytta i en oväntad situation. En frågvis chef blir alltså, genom att arbeta med dialog och samtal, mer kreativ och snabbfotad i turbulens.

Det finns en direkt koppling mellan kraften, din intention och nyfikenhet i frågan du ställer och de svar du får.

Kraftfulla frågor fiskar upp oväntade svar

För det handlar inte bara om att ställa frågor. Det handlar om att ställa rätt frågor där du fiskar upp intressanta, nya och oväntade svar från den du samtalar med.

Ofta utgår vi från egna antaganden och föreställningar vilket hindrar därmed kreativitet och problemlösning. Vi kör fast. Vi tar fel riktning. Fattar fel beslut. Kör i diket.

Rätt formulerade frågor däremot katalyserar energi och nya möjligheter – och öppnar för fantasi och oanade idéer! 

Många gånger är frågorna svaren.

Så leta inte efter rätt svar. Leta efter rätt fråga.

Jag har har ställt frågor i hela mitt yrkesliv. Först som journalist med bevakningsområden inom allt från sport till politik under 15 års tid. Därefter under lika många år som ledare i olika roller och nu som professionell coach. Det är otroligt spännande att se vilka resultat som det här verktyget ger, och jag letar och lyssnar alltid efter nya, kluriga sätt att ställa frågor som öppnar för nya, kluriga svar.

Vilken är den bästa fråga du fått genom åren?

Fler artiklar

Stressad kvinna sitter vid skrivbord och tar sig för pannan
Kris

Stress i kris – så påverkas du

Kris innebär alltid stress och stress gör oss till tämligen primitiva varelser. Vi fattar dåliga beslut, vi blir otrevliga, vårt omdöme vacklar och tålamodet är