Kreativitet – vår nya valuta i turbulens och instabilitet

Börserna störtdyker, affärslogiken sätts ur spel och coronaviruset gäckar oss. Nu krävs ett innovativt och inkluderande ledarskap. För kreativitet är vår nya valuta.

Sällan har vi skådat sådan dramatik.

I går sjönk oljepriserna med 30 procent på bara ett par timmar och världens blodröda börser föll fritt. Tydliga tecken på att produktionshjulen runt om i världen tvärnitar.

Många agerar i panik och frustration. De ekonomiska och politiska konsekvenserna av den pågående turbulensen kan ännu inte överblickas.

Så vad gör vi? Hur hanterar vi det här volatila, snabbrörliga läget?

Det krävs ett ledarskap med mod och stabilitet.”

Nu, om någonsin, krävs ett tydligt ledarskap med mod att vara stabil och trygg trots att det mesta är instabilt. Ett ledarskap som systematiskt prövar och tänker om. Och ett ledarskap som bjuder in alla till att möta och hantera turbulensen. För det som tagit oss hit kommer inte att ta oss härifrån. Gamla lösningar duger inte.

Kreativitet är vår nya valuta

De organisationer som vill överleva i det här oförutsägbara, globala världsläget med ny logik och nya affärsutmaningar behöver tänka annorlunda. Ägare, vd:ar och chefer runt om i våra företag och organisationer behöver be om hjälp, aktivt ta ett steg tillbaka och inkludera samtliga medarbetare i problemlösningen. Kraften i delaktighet och samskapande – att tillsammans tänka om, tänka nytt, pröva och testa – är helt avgörande just nu. Det är det som jag menar när jag jag hävdar att kreativitet är vår nya valuta.

Den cirkulära organisationen bjuder in kreativitet

Under de senaste åren har jag rest runt och föreläst om cirkulära organisationer – en tro på att vår moderna konkurrenskraft handlar om företagens förmåga att skapa utrymme för kreativ, kollektiv intelligens. Ibland har jag kallat detta för ”change by default”, att vi ständigt måste vara beredda på förändring och rörelse.

”Det handlar om att ge utrymme för kreativ, kollektiv intelligens”

Den cirkulära organisationen karaktäriseras av:  

– Anpassningsförmåga och flexibilitet
– Experimentlusta och initiativtagande
– Samskapande och innovation
– Självorganisering
– Tempo och agilitet  
– Hög tolerans för försök och misslyckanden
– Ett ledarskap som bygger på tilltro och tillit

Pyramiderna är tröga och långsamma

Den cirkulära organisationen utmanar mossiga managementteorier och traditionella organisationsstrukturer. Trots att tidigare SAS-chefen Jan Carlzon redan för 35 år sedan skrev Riv pyramiderna så fortsätter vi att organisera våra bolag i top-down-format. Den bakomliggande idén är att makten (och klokskapen) finns i toppen och utövas med order och auktoritet. Passiva utförare finns på botten.

”Pyramiderna är passé”

Men pyramiderna är passé. De är långsamma och tröga och har svårt att hänga med i turbulens och instabilitet – alltså precis det klimat som vi möter just nu. Och framför allt: de tar inte till vara den kompetens, kapacitet och kreativitet som var och en besitter.

Det är alltså hög tid att ompröva ledarskapet. Ett exempel på hur jag ser på framtidens, moderna ledarskap finns i inlägget om genuint ledarskap.

”Kriser brukar tvinga fram innovation. Det vore väl fantastiskt om vi tillsammans använder den kraften – bland annat – till att få fram nya, kreativa, sätt att leda.”

Kreativitet – en eftertraktad kompetens

Att kreativitet är en eftertraktad förmåga vet vi från flera undersökningar. Bland annat är det tydligt i World Economic Forums Future Job Report. Det är spännande att se hur analytiskt tänkande, innovation och kreativitet toppar listan.

Så, nu när det skakar och svänger:

Vågar du, som är chef, ta ett steg tillbaka?

Och är du, som medarbetare, beredd att kliva fram?

I så fall är ni väl rustade att klara er igenom en mängd stora påfrestningar.

Fler artiklar

Kvinna som sitter och arbetar vid sin dator och ser glad ut.
Ledarskap

Ta makten över förändringar med 4 steg

Med hjälp av fyra steg kan du lättare ta makten över förändringar. Springer du på alla bollar eller tar du dig tid att sortera trådarna?