Change by default – när förändringsledaren är passé

Förändring är en integrerad del av vår vardag och självklart normalläge. Därmed är förändringsledaren som begrepp passé. Dagens ledarskap är change by default.

Insikten om att vi måste ta oss an arbetslivet via change by default är tuff. Den innebär stora påfrestningar och utmaningar, men också enorma möjligheter. De allra flesta – chefer, ledare och medarbetare – måste lära nytt och lära om.

”Den som inte ständigt rör sig, utvecklas och förändras förlorar matchen. Vi ser det redan.”

När förändringsledaren är passé behöver vi hitta nya begrepp för ett modernt ledarskap och även om jag fortfarande famlar så testar jag nu change by default för att beskriva var vi står.

Jag menar att vi lika gärna kan stryka uttrycket att leda i förändring. Vi måste i stället lära oss att leva i ständig förändring. Det är det som är change by default.

Eftersom vi står inför ett paradigmskifte vill jag gärna bjuda in till en diskussion om vad som krävs av framtidens organisationer och ledarskap. Jag har börjat skissa på min tanke kring att ”tippa” våra organisationer. Finns i klippet här. (En fortsättning kommer …)

När det mesta faktiskt är oförutsägbart – hur ska vi då ta oss an vårt arbetsliv?

Till en början spelar jag in tre viktiga steg i en ny attityd och en ny kultur som jag tror krävs för att nå framgång.

1. Change by default – lär dig att uthärda röran

Vi förväntas ju bokstavligt talat navigera i djupa vatten med nya instrument och verktyg mot okända mål.

Hur hantera att självklara roller och hierarkier omkullkastas?

Hur förhålla sig när ett beslut på andra sidan Atlanten i ett slag kan påverka hela vår lokala affär?

Hur fatta beslut när vi inte ”vet”?

Well, vi måste lära oss att uthärda röran.

”Från och med nu måste vi gilla otydlighet och rörlighet.”

I change by default behöver vi lära oss att se möjligheterna i det oväntade. I okonventionella organisationer. I luddiga chefer som inte själva får traditionell vägledning ”uppifrån”. I snabba strategikast och visioner som byggs om från en vecka till en annan.

2. Change by default –  lär dig att lära

Framtiden tillhör de nyfikna. Vi måste gilla att driva oss själva, söka vår egen utveckling och alltid lära och lära nytt.

Och som chefer måste vi en gång för alla kliva ner.

”Det är inte pyramider som gäller för den som vill ta täten.”

I change by default är det den chef och den organisation som snabbast förmår ställa om till en cirkulär, transparent arbetsplats som klarar sig bäst. Där hierarkier och stuprör rivs, där ”organiserat prat” står i centrum och där alla kan och vill kommunicera. Där försök, pröven och misslyckanden är självklara. Och där det också är fullständigt självklart att den som vågar sig på en innovation eller ett test, men ändå får på käften, skyddas och värnas. Där vi inte bara har change by default utan också safe by default.

3. Change by default – lär dig att må gott

Mitt i detta höga tempo och höga krav på medarbetare och chefer ska vi också trivas och må gott. Skapa ett hållbart arbetsliv med kreativ och schysst arbetsmiljö.

Framgångsrika företagare kommer att förstå det centrala i att investera i medarbetarnas förmåga och utveckling. Men den enskilda medarbetaren har också ett mycket stort eget ansvar i att hitta sitt eget förhållningssätt – både till sitt välbefinnande och sitt lärande.

Så. När allt är change by default – var hittar vi konstanterna? Och det stabila? ALLT kan ju inte flyta samtidigt – eller?

”När vi lär oss att leva i ständig förändring: Vad håller vi oss i då?”

Jag har mina tankar kring detta, men vill gärna höra dina.

Vad tror du kommer att vara viktigt i framtidens arbetsliv?

Ylva M Andersson
Rådgivare | Talare | Stöttar utveckling och innovation inom ledarskap, arbetsliv och affär.

MAY Strategies AB

Fler artiklar