Så bygger du ett genuint ledarskap i spåren av #metoo

Så här känner sig många chefer just nu. Intrasslade.
I ilskan efter #metoo krävs ett modernt ledarskap. Det är öppet, inbjudande och modigt. 

Jag kallar det för det genuina ledarskapet.

För mig är det ett sätt att skapa affärsmässig och humanistisk framgång i dagens organisationer, som präglas av tuffa krav, litet tålamod och en rusande förändringstakt.

Spindeln i nätet är en gammal metafor för ledaren. Men just nu är spindeln ganska stukad. Inträngd och ifrågasatt. Hur kunde så många chefer, vd:ar och andra i beslutsfattande ställning ”missa” de sexistiska strukturer som attackeras i #metoo-rörelsen, sanktionera tystnadskulturen och vägra ”utmana vinnarkulturer”?

”Jag ger dig åtta tips på hur du kan utveckla ett modernt ledarskap när det nu ställs nya krav.”

Jag kallar detta det genuina ledarskapet. För att du ska lyckas väver du samman ett aktivt och inbjudande ledarskap med kommunikation, självkännedom och hållbarhet. När dessa delar samspelar så ”lirar” organisationen. Den blir lönsam, leverans- och kvalitetssäker, kreativ och inte minst: trygg.

Vad utmärker ett genuint ledarskap?

1. Du är synlig och närvarande och står i tät kontakt och dialog med dina medarbetare, din grupp och din organisation. Du organiserar prat för att undvika rykten, oro och fantasier och för att bygga en trygg och öppen kultur.

2. Du bygger värderingar tillsammans med dina medarbetare. Alla deltar i att säkerställa att värderingarna blir till konkreta handlingar i alla kontakter. Både internt i företaget och externt mot kunder/publik/medborgare.

3. Du stöttar arbetssätt och arbetsklimat där medarbetare får lov att vara hela människor – inte enbart resurser eller maskiner. Det är ok att inte alltid prestera på topp – även när leveranskraven är stentuffa. En helhjärtad chef är proaktiv och ger utrymme för paus och återhämtning.

4. Du skapar delaktighet. I ett modernt ledarskap arbetar du i process tillsammans med dina medarbetare för bästa tänkbara resultat. Alla måste förstå. Alla ska med.

5. Du organiserar innovation. Vågar testa nya konstellationer och nya sammanhang. Bygger team som består av olikheter. Är öppen och nyfiken mot omvärlden. Ser möjligheter där många andra ser svårigheter. Ser misslyckanden som lärdomar.

6. Du vågar utmana och utmanas. Inspirerar medarbetare i att utveckla sina förmågor och sin potential. Bygger en kultur för ständigt lärande och för självklar och ömsint feedback – också kring ditt eget ledarskap.

7. Du känner dig själv. Vet att allt handlar om egna, aktiva val. Vet dina gränser. Delegerar. Och tar hand om dig själv.

8. Du förstår och vilar tryggt i att allt är föränderligt. Du är en genuin chef som vill åstadkomma saker och skapa resultat och du lutar dig inte tillbaka. Du säkerställer hela tiden ett ständigt förbättringsarbete.

Tiden är mogen för ett genuint ledarskap

Det krävs ett nytt sätt att vara ledare och ett nytt sätt att organisera våra företag. Ett genuint ledarskap.

”Vi får nu dagliga kvitton på dysfunktionella organisationer och hur dåligt människor mår i sina yrkesroller. Det är dags för en förändring.”

Låt oss våga slå av en smula på takten och ta oss tid och utrymme inför svåra samtal och beslut, stora förflyttningar, expansioner, fusioner eller nedläggning. Min erfarenhet är att vi har igen det förr än vi tror.

Utrymme för paus. En helhjärtad ledare stöttar arbetssätt där medarbetare är människor. Inte enbart ”resurser”.

Fler artiklar

Kvinna som sitter och arbetar vid sin dator och ser glad ut.
Ledarskap

Ta makten över förändringar med 4 steg

Med hjälp av fyra steg kan du lättare ta makten över förändringar. Springer du på alla bollar eller tar du dig tid att sortera trådarna?