Bli en bättre lyssnare på fem dagar 

Att lyssna aktivt är en utmaning. Vår vardag är fokuserad på prat och vårt arbete fyllt av ord. Med hjälp av en femdagars-kur, inspirerad av det kinesiska tecknet för att lyssna, kan du träna upp din förmåga.

Genom att lyssna till människor runt dig växer relationer, motivation, trygghet, kreativitet och produktivitet. Allt det där som vi vill se mer av i våra organisationer idag. Lyssnandet är därmed ett viktigt verktyg i allt ledarskap.

Men aktivt lyssnande kräver mycket träning. Vi är ofta ganska slöa och ofokuserade när vi lyssnar på andra. Om vi ska vara helt ärliga, går vårt lyssnande mest ut på att otåligt vänta ut att vår samtalspartner ska komma till punkt så att vi själva kan lätta vårt hjärta…

Därför är det en god idé att träna upp den här förmågan, och i min bok Leda i ständig förändring har jag satt ihop en femdagars-kur där du kan träna på att lyssna med dina olika sinnen. Jag utgår från det traditionella kinesiska tecknet för att lyssna.

Illustration från boken Leda i ständig förändring av Ylva M Andersson
Det kinesiska tecknet för att lyssna. Ur boken Leda i ständig förändring av
Ylva M Andersson

.

Femdagars-kur för att bli en bättre lyssnare

Det traditionella kinesiska tecknet för att lyssna har en djup innebörd genom att visa på vikten att använda alla sinnen i kommunikation.

Om du och ditt team vill bli bättre på att lyssna kan ni med fördel låta er inspireras av det kinesiska tecknet. Genom att öva på en specifik färdighet i taget blir det som en femdagars-kur.

Måndag: Fokusera med dina öron. Lyssna särskilt på tonläge, tempo, paus och betoning hos den du pratar med. Vad hör du och vad hör du inte?

Tisdag: Fokusera med dina ögon. Notera ansiktsuttryck, blickar, kroppsspråk, hållning, gester. Vad ser du som hjälper dig att lyssna aktivt?

Onsdag: Fokusera på ditt eget tänkande. Är du öppensinnad eller kritisk? Var medveten om med vilka “filter” du närmar dig uppgiften att lyssna.

Torsdag: Ditt hjärtas tur! Använd medkänsla i ditt lyssnande. Notera vad som händer.

Fredag: Odelad uppmärksamhet. Integrera alla delar och testa att ge den du lyssnar på din fulla uppmärksamhet. Vad händer?

Gör gärna detta som en gruppaktivitet under några dagar där ni sedan reflekterar över såväl att lyssna som att bli lyssnad till.

  • Vilka insikter och lärdomar ger kuren?
  • Hur förändras samtalsklimatet och dialogen, förtroendet och tryggheten i gruppen?

Tre nivåer av lyssnande

Genom att träna på att lyssna med olika sinnen kan vi fördjupa vår förmåga. I professionell coaching brukar vi prata om tre nivåer av lyssnande.

De tre nivåerna är:

  • Inre lyssnande.
  • Fokuserat lyssnande.  
  • Fördjupat lyssnande.

Inre lyssnande. Du lyssnar för att själv få prata.
Här är du otålig. Medan personen pratar väntar du bara på att hon ska sluta så du kan få prata själva. Du hör måhända vad personen säger, men associerar enbart till dina egna erfarenheter av vad hon berättar och har en egen inre dialog i ditt huvud kring det som sägs. Så fort det uppstår en paus så hugger du snabbt in med det du själv har på hjärtat.

Fokuserat lyssnande. Du lyssnar för att förstå budskapet.
Här har du din fulla uppmärksamhet riktad mot den andra personen och på vad hon säger och berättar. Du är nyfiken och försöker förstå. Personen som du pratar med känner också att du är närvarande och du visar det genom att nicka, ställa följdfrågor och ha ett öppet kroppsspråk.

Fördjupat lyssnande. Du lyssnar med full närvaro för att förstå människan.
Här lyssnar du med din kropp, ditt intellekt, ditt hjärta och alla sinnen. Du riktar din energi och uppmärksamhet mot den andra personen och har 100 procents fokus på den som pratar.

Det förutsätter maximal koncentration, och att du som lyssnar är i djup kontakt med dig själv. Du pausar dina egna tankar, tolkningar och känslor och blir involverad, engagerad och noterar minsta skiftning i det som sägs. Du tar in det verbala och det icke-verbala och är uppmärksam också på vad som inte sägs. Du minns vad personen sagt vid era tidigare möten och du har koll på om det som sägs hänger ihop eller om något har förändrats.

Vad lyssnar du efter?

Fundera gärna på vad du lyssnar efter i ett samtal. Det är nämligen omöjligt att lyssna neutralt. Alla har ett eget mönster. Vilket är ditt?

Lyssnar du efter idéer, möjliga lösningar eller problem och svårigheter? Letar du efter humor och sköna historier? Är du på hugget för att få fatt i sarkasm, misstag eller kritik?

Helt enkelt: Bli medveten om vart din uppmärksamhet går. För det du lyssnar efter – ditt ”filter – kommer också att påverka samtalet.

Fler artiklar

Stressad kvinna sitter vid skrivbord och tar sig för pannan
Kris

Stress i kris – så påverkas du

Kris innebär alltid stress och stress gör oss till tämligen primitiva varelser. Vi fattar dåliga beslut, vi blir otrevliga, vårt omdöme vacklar och tålamodet är