5 viktiga lärdomar om ledarskap under 2020

5 viktiga lärdomar om ledarskap under 2020 vägleder oss framåt. Det handlar om trovärdighet, delaktighet, resiliens, empati och kommunikation. Ett nytt ledarskap i en ny värld, helt enkelt.

Långt innan krisåret 2020 etablerade jag begreppet change by default för att beskriva ett framgångsrikt ledarskap i en snabbrörlig, föränderlig värld. Change by default innebär att du uthärdar röran, ständigt lär nytt och att du tar hand om ditt eget välbefinnande. Tre förmågor som varit avgörande för många under det gångna året.

Men nu krävs mer. När jag går tillbaka till alla mina möten, samtal och workshops med ledare och chefer under 2020 noterar jag en växande otålighet och vilja till att modernisera ledarskapet; att hitta sätt som bryter med nedärvda strukturer och konventionella kulturer.

Allt för att stå bättre rustad inför nästa omstörtande situation eller händelse.

Här följer mina 5 lärdomar om ledarskap under 2020 – och vad jag tror blir viktigt att bygga vidare på 2021.

 

1: Trovärdighet

Ingenting påverkar organisationens kultur så mycket som hur du som ledare beter dig. Om det som du säger och det som du gör inte hänger ihop uppstår en förtroendeklyfta till medarbetarna. Det tar kraft och energi från det viktiga: att lösa krisen.

Att du som chef är grundad i dina värderingar, att du vet vad du tror på, att du föregår med gott exempel och följer de beslut du själv fattar – det är bottenplattan för att dina medarbetare ska sluta upp runt dig. Och du behöver dem. En sann ledare motiverar och enar i kris.

Vilka trender ser vi framåt?
– Större fokus på värderingsstyrt ledarskap. Varför är jag ledare – och vad tror jag på?
– Ökat intresse för att förtydliga verksamheters grundläggande syften. Varför finns vi till – egentligen?

LÄR MER:
Mitt Linkedin-inlägg om Stefan Löfvens julshopping.

 

2: Delaktighet

Isolera dig inte och tro att du och din ledningsgrupp sitter på lösningen.

Dela med dig av din makt och släpp kontrollen. Det finns kreativitet och problemlösningsförmåga runt dig.

Bjud in alla att bidra: dina medarbetare och kollegor, men också externa samarbetspartners, nätverk och kunder. Inkludera den kollektiva intelligensen. Du vet inte vad som kan komma att ha avgörande affärsmässig betydelse framåt.

 

Vilka trender ser vi framåt?
– Experiment med nya, mindre toppstyrda organisationer.
– Flippat ledarskap där ledare tar ett steg tillbaka och medarbetare kliver fram.  

LÄR MER:
Den rykande färska boken No rules rules om ledarskapet och organisationen på Netflix.

 

3: Resiliens

Vi har ingen aning om när den här pandemin är över, och när vi väl är igenom den så vet vi att en ny kris snart lurar runt hörnet. Insikten om att världen är turbulent, att du kastas mellan stora utmaningar och sällan får lugn och ro, kräver ett nytt förhållningssätt där du behöver vara robust och resilient.

Resiliens är en psykologisk term som handlar om att kunna återhämta sig efter en påfrestning, kris eller katastrof. Resilienta personer har tre karaktärsdrag: de accepterar den verklighet de ställs inför, de lyckas hitta mening i svåra situationer och de improviserar och klarar sig med det de har. Allt detta kan du träna upp.

 

Vilka trender ser vi framåt?
– Ett ökat behov hos ledare att förstå sig själva, sina styrkor och svagheter.
– De söker stöd för att sortera i invanda tankemönster och beteenden.

LÄR MER:
En klassisk bok om resiliens är Diana Coutus How Resilience works.

 

4: Emotionell intelligens

Glöm aldrig att du som chef leder människor. Och människor är både känslomässiga och rationella. De hamnar också i kris och nu, under corona, har vi alla erfarit olika förluster. På ett personligt eller professionellt plan – eller kanske båda. Var lyhörd för det.

Självklart handlar ditt uppdrag som chef om att kraftfullt och beslutsamt ta verksamheten igenom krisen. Men det gör du tillsammans med dina anställda. Fokusera därför på dem. Lär dig hur de fungerar. Visa omtanke. Var snäll.

 

Vilka trender ser vi framåt?
– Ledare ökar sin kompetens om hur människor fungerar i stress och kris.
– Utvecklar sin emotionella förmåga.  

LÄR MER:
Vårt blogginlägg om stresskonen.
Ladda ner vår guide till kriskurvan.

 

5: Kommunikation

Kommunikation och transparens är alltid dina allra viktigaste verktyg som chef. Oavsett om det är kris eller inte. Men i kristider är kommunikation och dialog helt avgörande. Och ju mindre du vet, desto mer behöver du kommunicera.

En sann ledare gömmer sig aldrig. Din närvaro och konsekventa dialog skapar stor trygghet för ditt gäng och är en fast punkt i en annars stökig arbetsvardag. Du är öppen, ärlig och närvarande på riktigt. Ber om hjälp. Lyssnar. Lär. Fattar beslut, men är prestigelös och ständigt beredd att ändra dem.

Online och distansarbete har kommit för att stanna och nu behöver vi medvetandegöra hur vi kan leva upp till ambitionerna om kommunikation och transparens också i en digital värld.

Och ärligt talat: här behövs en uppryckning från i princip alla chefer!

 

Vilka trender ser vi framåt?
– Ett riktigt kompetenslyft i att leda och kommunicera online.   

LÄR MER:
– Vår egen guide Slarva inte med webbkameran med grundläggande baskunskaper i alla videomöten.  
– Avsnitten om kommunikation i vår e-bok Leda i kris – 10 steg för att klara coronakrisen.

 

 

Så. Detta är mina 5 lärdomar om ledarskap 2020. Vilka är dina?

Fler artiklar

Ylva M Andersson är professionell coach för ledare och chefer. Här coachar hon en kvinna,
Coaching

Vad gör en professionell coach?

Jag får ofta frågor om vad en professionell coach gör.Hur går det till egentligen? Och hur hittar man rätt coach?Här ger jag dig några svar.

Stressad kvinna sitter vid skrivbord och tar sig för pannan
Kris

Stress i kris – så påverkas du

Kris innebär alltid stress och stress gör oss till tämligen primitiva varelser. Vi fattar dåliga beslut, vi blir otrevliga, vårt omdöme vacklar och tålamodet är