Teamutveckling – det gör vi tillsammans

Teamutveckling är en fantastisk process. Att se tilliten stärkas, samarbetet öka och slutligen ha ett gäng som är självklara i vad som ska göras och hur det ska göras. Ja, det är kul.

Teamutveckling börjar ofta så här.

Ett snack med en kund:

”Jag önskar att vi kunde jobba lite bättre ihop, ha ett tätare samarbete. Och kanske kommunicera rakare.”

Eller:

”Vi verkar faktiskt inte överens om vad vi gör, vart vi ska och varför. Vi är sju runt bordet och alla har var sin idé om företagets vision. Ändå har jag pratat om det 88 gånger.”

Personen som kontaktar mig – ofta en vd eller avdelningschef – har identifierat att gruppen inte funkar optimalt. Hen vill mer och hen vill att gruppen blir ett lag med ökad effektivitet, produktivitet och kreativitet.

”Insikten om att gruppen inte fungerar till 100 procent är guld värd.”

Sen gäller det för uppdragsgivaren och mig att klura ut var det skaver mest och vilken typ av insats som ger bästa resultat.

Fastställ önskad effekt av din teamutveckling

Jag lägger mycket tid tillsammans med min uppdragsgivare för att säkerställa önskad effekt av teamutveckling. Några frågor som jag ställer är:

– Vad vill du uppnå? Varför är det viktigt att nå dit? Hur långt är det dit?
– När ni är där – ditt drömläge – hur är det då? Beskriv! Vad gör ni, hur har ni det, vad säger ni?
– Vilka hinder ser du för att nå dit?
– Vilka hinder tror du att dina medarbetare ser?
– Vad behöver du och dina medarbetare för att nå dit?

När vi klargjort det önskade resultatet kommer en helt avgörande fråga till uppdragsgivaren:

I det här arbete – inom vilka områden vill du ha dina medarbetares bidrag?

För när vi sätter igång en teamutveckling, då ber vi också medarbetarna att bidra och samskapa. De kommer att lägga sin tid, sin energi, sina idéer och förhoppningar i arbetet. Och du som chef måste från början veta vad du vill göra med alla dessa inspel.

”Du måste veta inom vilka områden du vill att medarbetarna ska ’leka’.”

Det värsta som kan hända i en teamutveckling är att du som chef bjuder in medarbetarna, som är superkreativa och ger dig mängder av förslag, och så svarar du med:

”Nej, nej, det där kan ni inte ändra, så kan vi inte göra …”

En sådan respons skapar förstås besvikelse och olust. Förtroendet är brustet och nästa gång du ber gänget om input kommer det att vara betydligt mer svårflirtat i att komma med lösningar.

Tydliga ramar är avgörande i din teamutveckling

Så dina tydliga ramar och förväntningar är viktiga att klargöra när du bjuder in medarbetarna.

En och annan chef brukar säga:

”Jag har inga ramar,  jag vill ha med medarbetarna i allt.”

Ibland är det riktigt och ärligt. Men oftast inser uppdragsgivaren att det faktiskt finns vissa saker som inte är förhandlingsbara och som inte ska ingå i teamutvecklingen.

Vissa saker är ”givna” när arbetet börjar.

Så när vi drar igång lägger chefen alla kort på bordet och berättar vad teamutvecklingen syftar till och vad hen vill ha medarbetarnas inspel kring och hur hen kommer att använda de bidrag som kommer.

Enkelt och självklart.

Teamutveckling är avgörande för att dina medarbetare ska trivas och bidra till verksamhetens mål.
TEAM. Tillsammans uppnår var och en mer.

Jag har förmånen att arbeta med uppdragsgivare som tar detta på stort allvar. De har i lugn och ro gått igenom vilka mandat de vill lämna ifrån sig och vilka beslut de vill fatta själva.

När det väl är klart så blir det ofta bra ”tryck” i våra workshops. Det är en fin mix av arbete på egen hand, i olika gruppkonstellationer, i hel grupp. Här blandas reflektion och diskussion.

Jag vinnlägger mig om att miljön för vår teamutveckling ska vara inspirerande och kreativ.  Jag är övertygad om att det spelar stor roll för resultaten.

Teamutveckling blir ännu bättre om man skjuter ut sig från sitt vardagskontor.
Teamutveckling med ett kommunalt bolag, förlagd i vacker miljö.

Det är också väldigt roligt att få fina betyg i våra arbeten med teamutveckling.

Ett exempel är när Magnus Bäckström, produktchef på börsbolaget Essity, säger :

”Efter vårt arbete med Ylva på MAY Strategies har vi nu ett gäng som är stoltare och mer sammansvetsat än någonsin. Nyckeln till framgång var framförallt förberedelsearbetet, både med mig som chef och med min ledningsgrupp.”

Fler artiklar

Ylva M Andersson är professionell coach för ledare och chefer. Här coachar hon en kvinna,
Coaching

Vad gör en professionell coach?

Jag får ofta frågor om vad en professionell coach gör.Hur går det till egentligen? Och hur hittar man rätt coach?Här ger jag dig några svar.

Stressad kvinna sitter vid skrivbord och tar sig för pannan
Kris

Stress i kris – så påverkas du

Kris innebär alltid stress och stress gör oss till tämligen primitiva varelser. Vi fattar dåliga beslut, vi blir otrevliga, vårt omdöme vacklar och tålamodet är