Därför är yoga en nod som ger oss mod

Jag brukar hålla huvudet kallt och blir sällan mållös. Men när jag bjöds upp på Kägelbanans scen i torsdags kväll för att motta priset som ÅRETS YOGI 2019 blev jag helt överrumplad. Fick en mikrofon i handen och förväntades förstås säga något. Det blev fullständig blackout.

Men jag vill formulera mig. Så här kommer det tal som jag önskar att jag haft närvaro nog att hålla i torsdags kväll den 7 februari.

Kära vänner!

Att få pris som Årets Yogi är en sann hedersutnämning så TACK.

Min kärlek till yogan föddes redan 1991 och är numera ett självklart förhållningssätt i min vardag. Yogamattan är min nod.

Vadå nod?

Nod är en punkt. Ett ställe där något händer.

Inom botaniken är en nod platsen på en stjälk där nya blad växer ut. Inom fysiken är en nod en stillastående punkt i en ständig vågrörelse och inom datorkommunikation är det en omkopplingsstation. Fina bilder av vad yogan gör för oss och med oss.

”Yogan får oss att växa och ta plats, den får oss att hitta stillhet och den ger oss insikter och perspektiv.”

Priset Årets Yogi ges till någon ”vars insatser bidragit till att utveckla yogan genom att inspirera eller sprida kunskap” och jag får det för att jag i min gärning ”skapar utrymme för ett hållbart arbetsliv”. Det är verkligen en motivering som värmer.

Yoga är ett sätt att hämta kraft som ledare

Under min långa chefskarriär på flera stora medieföretag har jag ofta känt hur jag själv och mina medarbetare snubblat fram: vi ska vara produktiva, tillgängliga, effektiva, kreativa. Ja, jösses vad vi ska leverera!

Jag började tidigt använda yogans fysiska rörelser, andningstekniker och meditationsövningar för att hämta kraft och fokus under mina egna stressfyllda arbetsdagar. Den som ska leda andra behöver först kunna leda sig själv. För att mina medarbetare ska vara stabila, balanserade och trygga måste jag som chef själv vara det.

Stilla rum med plats för yoga

Successivt introducerade jag delar av yogan också i mina olika organisationer. Som chef på SVT i Göteborg inrättade vi bland annat ett Stilla Rum, öppet dygnet runt. Här erbjöds ett antal korta yogapass varje vecka. Rummet blev och är uppskattat.

”I dag driver jag eget bolag och möter många chefer som famlar efter ett hållbart och medvetet sätt att navigera. Då kan verktyg från yogans värld vara värdefulla.”

Det är intressant och lite ironiskt att jag får denna fina utmärkelse just ikväll. Det är på dagen exakt tre år sedan som min roll som chef för SVT i Göteborg imploderade. Bakgrunden till det är en smärtsam och sorglig historia, men hade sitt ursprung i att jag just ville säkerställa en hållbar arbetsmiljö. Jag avgick med buller och bång. Från att ha varit en offentlig person blev jag Mrs Nobody.

Med yoga växte jag mig stark igen

Yogamattan blev min självklara landningsplats. Först kraschlandade jag. Men sedan, andetag för andetag, växte jag mig stark igen.

Yogan blev den där noden. En nod varifrån jag hittade en sorts frid och tilltro. En nod varifrån jag nya, gröna blad fick gro. En nod varifrån jag kopplade om, tränade mitt mod och tog mig vidare.

Därför, kära vänner, är det med tacksamhet och stolthet som jag ikväll tar emot priset som Årets Yogi.

Tack alla ni som gått före, alla som går bredvid och alla som kommer efter.

Namaste.

Fler artiklar

Stressad kvinna sitter vid skrivbord och tar sig för pannan
Kris

Stress i kris – så påverkas du

Kris innebär alltid stress och stress gör oss till tämligen primitiva varelser. Vi fattar dåliga beslut, vi blir otrevliga, vårt omdöme vacklar och tålamodet är