Hållbart ledarskap: IDG för egen utveckling och bättre beslut

Som chef har du en viktig roll i att bidra till en hållbar framtid. Det du väljer att göra, eller inte göra, påverkar utvecklingen. Ditt ledarskap avgör åt vilket håll världen rör sig. Hur vill du bidra till en rörelse i rätt riktning?

Att vara en chef innebär att ha inflytande och möjlighet att påverka. Ditt ledarskap har en direkt koppling till resultat såväl i din organisation som i världen. Genom att ta ansvar för att skapa en mer hållbar framtid och fatta kloka beslut kan du göra stor skillnad på flera nivåer och i olika sammanhang.

Men. Det är förstås en stor utmaning att veta var man ska börja.

Var börjar man? Att ta personligt ansvar

Mahatma Gandhi sa en gång ”Be the change you want to see in this world”. Det är en uppmaning till oss alla att ta personligt ansvar för att skapa positiv förändring i världen. Som chef är du en nyckelspelare i detta arbete.

Att vi står inför en global kris som hotar vår överlevnad är ingen nyhet, men det kan kännas omöjligt att påverka utvecklingen. Ibland känner jag själv att det är meningslöst att försöka göra gott och dra mitt strå till stacken. Det är ju mer bekvämt att lämna till ”andra” att lösa våra gigantiska utmaningar. Samtidigt vet jag så väl att det inte kommer att fungera. Vi behöver, var och en, börja med oss själva och anta Gandhis uppmaning att vara den förändring vi vill se.

Här kommer IDG, Inner Development Goals, in som ett intressant och användbart verktyg för att kunna få fatt på sig själv och samtidigt arbeta med ett hållbart ledarskap för en hållbar framtid.

IDG: En nyckel till hållbart ledarskap

IDG är ett svenskt initiativ som hjälper oss att stärka vårt ledarskap samtidigt som vi bidrar till en bättre framtid. IDG är en ideell förening som tar avstamp i FN:s Agenda 2030. Man menar att utvecklingen mot 2030 går alldeles för långsamt och att vi behöver öka takten genom att ta större individuellt ansvar genom personlig utveckling.

IDG har tagit fram 23 förmågor inom fem områden som man menar att individer behöver utveckla för att kunna ta till sig de globala hållbarhetsmålen. Företag som IKEA, Telia och Google är partners i projektet.

IDG:s fem områden

Här är en kort översikt över vad de olika områdena handlar om:

VARA: Att vara medveten om sig själv och sitt syfte i livet är avgörande för att utvecklas. Reflektera över dina värderingar och hitta din verkliga inre motivation och kompass.

TÄNKA: Dina tankar och mindset påverkar dina beslut och handlingar Utmana din föreställningar och var öppen och nyfiken för nya möjligheter och lösningar.

RELATERA: Goda relationer med andra är avgörande för skapa en positiv, produktiv och hållbar miljö (såväl runt om oss som i vår arbetsmiljö). Lyssna aktivt, visa emapti och öva på kommunikation för att förbättra dina relationer.

SAMARBETA: Samarbete och kolllektiv intelligens är nyckeln till att lösa komplexa problem och uppnå hållbara resultat. Bygg nätverk och lär dig interagera med andra för att få till mesta möjliga kreativitet och innovation.

AGERA: Att ”göra verkstad” och förverkliga tankar och idéer är såklart avgörande för att skapa förändring. Om du slirar på vägen och kör i diket, never mind: Det är bättre att ta ledarskap, att försöka och att misslyckas än att bara sitta och vänta.

IDG är ett spännande ramverk att ta till sig och integrera i vardagen, inte minst på våra arbetsplatser. Bjud gärna in alla dina medarbetare till att reflektera över de fem områdena och börja ta steg mot ett annat, klokare beslutsfattande.

Jag tror att det handlar om att först och främst bli rimligt medveten om sig själv, därefter skapa psykologisk trygghet i organisationen och när detta finns på plats, då kan vi göra skillnad på riktigt.

Hållbart ledarskap med IDG gör skillnad på riktigt

Genom att träna på de här olika förmågorna blir vi mer medvetna om vår egen betydelse i all sorts förändring.

När vi börjar med små steg så inspirerar det andra och på så sätt kan vi skapa en kedjereaktion av positiv förändring i hela samhället. Även globalt.

Det händer mycket kring IDG just nu. På LinkedIn kan du följa alla olika globala initiativ. Och för två veckor sedan drog det igång en IDG-hub i Göteborg och tillsammans med ett 30-tal personer hörsammade jag initiativtagarna Hans Åkersten och Mikael Nilssons inbjudan. Vill du vara en del av rörelsen finns en Facebook-grupp som du är varmt välkommen att gå med i.

Vi var ett 30-tal personer när IDG-hubben drog i gång i Göteborg i april 2023.
Vi var ett 30-tal personer när IDG-hubben drog i gång i Göteborg i april 2023.

Fler artiklar

Ylva M Andersson är professionell coach för ledare och chefer. Här coachar hon en kvinna,
Coaching

Vad gör en professionell coach?

Jag får ofta frågor om vad en professionell coach gör.Hur går det till egentligen? Och hur hittar man rätt coach?Här ger jag dig några svar.

Stressad kvinna sitter vid skrivbord och tar sig för pannan
Kris

Stress i kris – så påverkas du

Kris innebär alltid stress och stress gör oss till tämligen primitiva varelser. Vi fattar dåliga beslut, vi blir otrevliga, vårt omdöme vacklar och tålamodet är