Ett operativsystem för att leda i ständig förändring

Finns det ett operativsystem för att leda i ständig förändring? Något som är någorlunda beständigt och där vi som ledare kan hitta stabilitet när det är stökigt runt oss? Den här modellen har varit en game changer för mig.   

Ledarskap handlar alltid om att leda in i det okända och om att förhålla sig till nya förutsättningar och ständiga överraskningar. Du står hela tiden mitt i dilemman och slits mellan olika intressen.

Hur stor fantasiförmåga och god omvärldskännedom du än har, växer det ständigt fram nya situationer som du inte kan föreställa dig. Och eftersom vi som ledare sällan kan förutse hur och när olika växlingar berör oss behöver vi hitta förhållningssätt som rustar oss för att kunna parera turbulens på ett framgångsrikt sätt nästa gång det skakar till. 

Snacka om att vi allihop fått erfara detta den senaste tiden. 

För mitt i allt stök ska vi som chefer orka. Hålla kreativiteten och produktiviteten uppe. Samla vår organisation. Blicka framåt. Det är krävande och därför behöver vi någon sorts lugn zon där vi kan vila och hämta kraft när det är omvälvande runt oss.

Operativsystemet ger trygghet

Med det här operativsystemet som utgångspunkt och bas kan du lättare etablera trygghet, mod och riskhanteringsförmåga för att agera kraftfullt i förändring och kris. I min bok ”Leda i ständig förändring” (Liber förlag) använder jag modellen för ett resonemang om vilket ledarskap som krävs i vår komplexa och turbosnabba värld. I slutet på det här inlägget finns en länk till en 8 stegs-guide, som där välkommen att ladda ner. Det är en arbetsbok där du kan testa hur det är att navigera på det här sättet.

Operativsystemet bygger på The Medicine Wheel Tool

Operativsystemet bygger på en tusenårig modell från nordamerikansk ursprungsbefolkning som kallas The Medicine Wheel Tool. På senare tid har den utvecklats och modifierats av den amerikanska organisationskonsulten Birgitt William och hennes The Genuine Contact Program. När jag för några år sedan introducerades till verktyget under en utbildning hos Birgitt i USA blev det en stark aha-upplevelse.

Då hade jag arbetat som chef under många år, gått fina ledarskapsutbildningar, haft en fantastisk personlig coach och jobbat hårt med mitt personliga ledarskap men saknade ändå något. Hos Birgitt fick jag de verktyg och det förhållningssätt till ledarskap som jag länge hade sökt: Att å ena sidan driva progressiv förändring och å andra sidan ha fast mark under fötterna och något att återvända till.

Här hände något för mig helt avgörande!

Ett hjul med olika delar och i olika färger som används för att navigera i förändring

 

Operativsystemet är ett ramverk med åtta steg. Här en översättning av The Medicine Wheel Tool från Genuine Contact Program.

Modellen är hårdvaluta i dag 

Trots att modellen som sagt har ett par tusen år på nacken erbjuder den idéer och processer som är hårdvaluta för dagens alla verksamheter. Modellen öppnar för holistiska och cirkulära synsätt: 

   

   • Här sätts hela människan i centrum.

   • Här betonas vikten av ett tydliggjort syfte och samskapade visioner.

   • Här synliggörs den kollektiva intelligensen och en snabbfotad, kreativ organisation. 

  Verktyget kan användas på många sätt: för en nulägesanalys av en organisation eller situation, för affärs- och verksamhetsutveckling, förändringsarbeten, för utvärdering, för att parera kris och konflikter och mycket mer.

  Cirkeln påminner oss också om att förändring är en ständigt pågående rörelse och inte en kronologisk process. 

  Just detta faktum – att förändring pågår hela tiden i olika tempon och med olika utmaningar – kräver att vi har något att ”hålla i” för annars blir det lätt kaotiskt. I operativsystemet är det syftet som ger oss stabilitet och riktning. Allt annat runt oss kan vara i stark rörelse – ledarskapet, visionen, samarbetet, organisatoriska delar och inte minst omgivningen – men om vi är trygga i syftet kan vi lättare navigera i växlingarna. När det finns en kärna att alltid backa tillbaka till och hämta andan i ger det oss en trygg zon mitt i stöket. 

  En given ordning för ständig förändring

  I operativsystemet är ordningsföljden helt avgörande. Först när vi har identifierat syftet kan vi ta oss vidare och i bilden här ovan ser du, med hjälp av den lila pilens riktning, vilken ordning som gäller. 

  I Sverige är vi ofta upptagna av organiseringsfrågor. När förändring slår till börjar vi ofta skruva på nya scheman, nya roller, nya chefer, nya uppgifter, nya processer och arbetssätt … Då är det lätt att gå vilse. Vi tappar bort vårt ledarskap, vårt sammanhang och kanske också färdriktning. Om vi i stället börjar med syftet och systematisk tar oss an operativsystemets olika delar i den ordning som bilden anger kommer vi att snabbare hitta lösningar som tar oss framåt. 

  Det finns mycket att hämta i denna till synes enkla modell. Om du är nyfiken på att lära dig mer är du välkommen att ladda ner min guide till operativsystemet: ”8 steg som tar dig från osäkerhet till stabilitet” där jag vägleder dig genom systemet. 

  8 STEG FRÅN OSÄKERHET TILL STABILITET

  Ladda ner din guide till operativsystemet

   

  Fler artiklar

  Stressad kvinna sitter vid skrivbord och tar sig för pannan
  Kris

  Stress i kris – så påverkas du

  Kris innebär alltid stress och stress gör oss till tämligen primitiva varelser. Vi fattar dåliga beslut, vi blir otrevliga, vårt omdöme vacklar och tålamodet är