7 saker en genuin ledare gör

Den här bilden, som min äldste son tagit, tycker jag är så talande för vad ett chefskap är.

Å ena sidan är du som chef den självklara spindeln i nätet: sätter strategierna och fattar beslut.

Å andra sidan måste du hela tiden vara beredd på att reda ut en massa trassel: stabilitet varar inte länge. Som chef har du alltid något akutläge att hantera.

Men det finns verktyg för att hålla reda på alla trådar.

Genom åren har jag gått en lång rad olika chefsutbildningar: det situationsanpassade ledarskapet, det kommunikativa ledarskapet, det tydliga ledarskapet, förändringsledning …

Och jag har haft förmånen att arbeta med ett gäng grymt duktiga arbetsledare och chefer som genom sina sätt att leda inspirerat mig att ta mig an olika uppdrag och pröva olika metoder.

Efter många år som chef lägger man ihop ett och ett, går på sina smällar, märker vad som funkar och landar i strategier som (förhoppningsvis) ger resultat.

”När jag samlar ihop valda delar av olika ledarskapsteorier med mina egna erfarenheter så har jag formulerat det som jag kallar det genuina ledarskapet.”

För mig är det ett modernt sätt att skapa affärsmässig och humanistisk framgång i dagens organisationer, som präglas av tuffa krav, litet tålamod och en rusande förändringstakt.

För att lyckas leda på ett genuin sätt tror jag att ett aktivt, tydligt ledarskap vävs samma med kommunikation, transformation och hållbarhet. När dessa delar samspelar så ”lirar” organisationen – blir lönsam, leverans- och kvalitetssäker och inte minst innovativ.

Vad utmärker då en genuin ledare?


1.
En genuin ledare förstår och vilar tryggt i att allt är föränderligt. ”Change is the only constant”. En chef som vill åstadkomma saker och skapa resultat (och det vill en genuin chef) lutar sig inte tillbaka. Han eller hon säkerställer hela tiden ett ständigt förbättringsarbete.

2. En genuin chef är synlig och närvarande och står i tät kontakt och dialog med sina medarbetare, sin grupp och sin organisation. Hen ”organiserar prat” för att undvika rykten, oro och fantasier och för att bygga en trygg och öppen kultur.

3. En genuin chef ”organiserar innovation”. Vågar testa nya konstellationer och nya sammanhang. Bygger team som består av olikheter. Är öppen och nyfiken mot omvärlden. Ser möjligheter där många andra ser svårigheter. Ser misslyckanden som lärdomar.

4. En genuin chef skapar delaktighet. Hen arbetar i process tillsammans med sina medarbetare för bästa tänkbara resultat. Alla måste förstå. Alla ska med.

Alla måste förstå. Alla måste med.
Alla måste förstå. Alla måste med. En genuin ledare jobbar konsekvent med feedback.

5. En genuin chef vågar utmana och utmanas. ”Choosing courage over comfort”. Inspirerar medarbetare i att våga utveckla sina förmågor och sin kapacitet. Bygger en kultur för självklar och ömsint feedback – också kring sitt eget ledarskap.

6. En genuin ledare stöttar arbetssätt och arbetsklimat där medarbetarna får lov att vara människor – inte enbart resurser eller maskiner. Det är ok att inte alltid prestera på topp – även när leveranskraven är stentuffa. En genuin chef är proaktiv och skapar utrymme för paus och återhämtning.

7. En genuin chef känner sig själv. Vet att allt handlar om egna, aktiva val. Vet sina gränser. Delegerar. Och tar hand om sig själv.

Utrymme för paus. En helhjärtad ledare stöttar arbetssätt där medarbetare är människor. Inte enbart "resurser".
Utrymme för paus. En genuin ledare stöttar arbetssätt där medarbetare är människor. Inte enbart ”resurser”.

Det genuina ledarskapet hämtar inspiration från såväl förändringsledning som kommunikativt ledarskap, men framför allt bygger det en hel del på gestaltmetodik. Gestaltmetoden handlar i korthet om att få saker gjorda utan att köra över någon eller något.

Det är inte enkelt. Jag vet.

”Men jag önskar att vi alla vågar omfamna mer av oss själva och våra medarbetare i ett modernt ledarskap.”

Och att vi vågar slå av en smula på takten och ta oss tid till samtal och förankring inför svåra beslut, stora förflyttningar, expansioner, fusioner eller nedläggning. Min erfarenhet är att vi har igen det förr än vi tror.

Fler artiklar

Ylva M Andersson är professionell coach för ledare och chefer. Här coachar hon en kvinna,
Coaching

Vad gör en professionell coach?

Jag får ofta frågor om vad en professionell coach gör.Hur går det till egentligen? Och hur hittar man rätt coach?Här ger jag dig några svar.

Stressad kvinna sitter vid skrivbord och tar sig för pannan
Kris

Stress i kris – så påverkas du

Kris innebär alltid stress och stress gör oss till tämligen primitiva varelser. Vi fattar dåliga beslut, vi blir otrevliga, vårt omdöme vacklar och tålamodet är