Riskanalys

Det finns en gemensam framgångsfaktor hos dem som lyckas i en kris. De har förberett sig.

 

De som har gjort sin riskanalys, som övat, skapat scenarier, krisplaner och kommunikationsstrategier – de klarar sig oändligt mycket bättre än de som skjuter från höften.

 

Och här handlar det om kunskap och medvetenhet hos verksamhetens högsta chefer.

 

För i en krissituation är tempot högt och det finns inte tid för långsamma beslutsvägar eller omfattande diskussioner. Det krävs självklar ansvarsfördelning och stora mandat. Det är sådant du som chef bygger upp före en kris. Det är därför träning och förberedelser – och riskanalyser – är helt centrala.

 

Vi genomför utbildningar och övningar där vi jobbar med scenarier och ”worst case”-förlopp i krislägen som är realistiska för just din bransch. Vi identifierar din verksamhets faktiska svagheter och utmaningar för att stresstesta organisationens ledarskap, ansvarsfördelning, kompetens samt besluts- och handlingskraft.