Krishantering

När krisen slår till, då slår också paniken till. Du får svårt att se klart och fatta kloka beslut. Ta därför hjälp. Direkt.

 

Skadan av en illa skött kris kan vara förödande: kundnöjdheten rasar, försäljningen viker, medarbetare flyr, förtroendet skadas, ditt varumärke står på spel. Och du tar stryk.

 

En kris kan handla om fel i varuproduktionen, en arbetsplatsolycka, ett olämpligt kundsvar i dina sociala kanaler, driftstörningar eller vidlyftig representation. Det kan handla om en omorganisation som möter motstånd. Eller något helt annat som du inte ens kan förutse.

 

När du agerar i tid, på ett professionellt sätt, stannar krisen ofta inom den egna verksamheten. 

 

Men var beredd på att krisen kan utvecklas till en mediehändelse. Och då går det undan. MAY Strategies hjälper dig med såväl akut krishantering i bred bemärkelse som med mediestrategier när krisen blir extern. Vi är såväl operativt som strategiskt stöd när det smäller.

Vad är en kris?

• En oväntad händelse med snabbt förlopp.
• Utmanar business as usual.
• Din tidigare erfarenhet räcker inte till.