Mediestrategier

Kanske är det SVT:s Uppdrag Granskning som jagar dig. Lokalradion som har ett avslöjande. Dagens Industri som gör en granskning. Eller en olustig tråd i dina sociala kanaler som fått spinn.

 

Att hamna i ett mediedrev är tufft. Ylva M Andersson har, efter alla sina år i mediebranschen såväl som chef, ansvarig utgivare och reporter, en unik erfarenhet av journalistik.

 

Ylva känner mediedramaturgin, vet hur journalister tänker och kan förutse deras agerande och identifiera de svåraste frågorna. Med hennes hjälp lägger vi upp en mediestrategi som gör dig trygg. Vi formulerar begripliga budskap med dina bästa svar och argument, vi tränar i förväg och du får konkreta råd i hur du ska bete dig när du möter journalister i olika intervjusituationer. Oavsett om det är etermedia eller tidning. Live eller inspelat.

 

Du kan också få hjälp med pressmeddelanden, kundbrev, Q&A:s samt både intern och extern kommunikationsplan. Alla mediestrategier idag inbegriper självklart också sociala medier.

Börja med en riskanalys

Det finns en gemensam framgångsfaktor hos dem som lyckas i en kris. De har förberett sig.

 

De som har gjort sin riskanalys, som övat, skapat scenarier, krisplaner och kommunikationsstrategier – de klarar sig oändligt mycket bättre än de som skjuter från höften. Och här handlar det om kunskap och medvetenhet hos verksamhetens högsta chefer.

 

För i en krissituation är tempot högt och det finns inte tid för långsamma beslutsvägar eller omfattande diskussioner. Det krävs självklar ansvarsfördelning och stora mandat. Det är sådant du som chef bygger upp före en kris. Det är därför träning och förberedelser – och riskanalyser – är helt centrala.

 

Vi genomför utbildningar och övningar där vi jobbar med scenarier och ”worst case”-förlopp i krislägen som är realistiska för just din bransch. Vi identifierar din verksamhets faktiska svagheter och utmaningar för att stresstesta organisationens ledarskap, ansvarsfördelning, kompetens samt besluts- och handlingskraft.

3 frågor journalister alltid ställer

• Hur är läget?
• Varför då?
• Vad händer nu?