Mötesteknik

Hur många dåligt genomförda möten sitter du inte av under en arbetsdag?

Struktur, tydliga spelregler och agenda, förberedelser, delaktighet och en skicklig mötesordförande är bara några delar som ofta saknas på våra olika möten – oavsett om de är digitala eller fysiska.

I en gemensam workshop går vi igenom vilka mötesarenor just du har och vilka du faktiskt behöver i din organisation samt hur du kan använda din och andras tid på bästa sätt.

I de flesta möten ingår också olika sorters presentationer: med powerpoint, whiteboard, blädderblock – eller bara rätt upp och ner.

I vår workshop får du också många verktyg och praktiska tips på hur du kan göra dina framföranden och presentationer bättre och tydligare – och på hur du själv kan känna dig tryggare.

Ett väl genomfört möte blir både effektivare, produktivare – och definitivt mycket roligare!