Talare

Ylvas kunskaper och förmåga att fånga en publik gör henne till en uppskattad talare.

 

Hon är lika pedagogisk och inspirerande i föreläsningar för hundratals personer som i små, interaktiva workshops med en handfull deltagare. Det mänskliga samspelet är centralt oavsett om det är en tv-inspelning, ett digitalt event eller ett fysiskt möte.

 

Ylvas specialområden är hållbart ledarskap i kris och ständig förändring, innovativa och kreativa organisationer samt strategisk kommunikation.

 

Ylvas föreläsningar och workshops är på en och samma gång underhållande och konkreta. Hon förklarar större, teoretiska resonemang så att de blir begripliga och igenkännbara för publiken. Hennes mål är att deltagarna alltid ska få något handfast och konkret med sig, något som gör skillnad i vardagen.

 

Som talare arbetar Ylva på alla nivåer i din organisation och skräddarsyr innehållet utifrån dialog med uppdragsgivaren.