5 viktiga lärdomar om ledarskap under 2020 vägleder oss framåt. Det handlar om trovärdighet, delaktighet, resiliens, empati och kommunikation. Ett nytt ledarskap i en ny värld, helt enkelt. Långt innan krisåret 2020 etablerade jag begreppet change by default för att beskriva ett framgångsrikt ledarskap i…