Förändring är en integrerad del av vår vardag och självklart normalläge. Därmed är förändringsledaren som begrepp passé. Dagens ledarskap är change by default. Insikten om att vi måste ta oss an arbetslivet via change by default är tuff. Den innebär stora påfrestningar och utmaningar, men också enorma…