Mentor

En egen mentor ger dig det stöd du behöver, när du behöver det.

Som mentor är Ylva alltid på din sida när du står ensam med svåra dilemman och viktiga beslut i din ledarroll.

Även om du har goda kollegor och chefer är ansvaret till syvende och sist ditt eget. Då kan ett externt, högkvalificerat bollplank vara ett stöd. Mentorskapet innefattar mer rådgivning än den frågebaserade coachningen.

Med Ylva som din mentor får du ta del av 30 års kunskaper och erfarenheter som hjälper dig att växa i din ledarroll. Dessutom får du tillgång till hennes breda kontaktnät. Mentorskapet innebär löpande kontakt i fysiska möten såväl som på telefon och/eller online.

Vi börjar vanligtvis samarbetet med att komma överens om en långsiktig plan. Men vi lämnar också utrymme för att hantera det aktuella nuläget. Som din mentor finns Ylva alltid till hands för att bolla idéer om hur du bäst agerar i konkreta situationer som uppstår i din professionella vardag.

Hur tar du vara på enskilda medarbetares potential och kreativitet? Hur prioriterar du rätt i en kalender full av människor och händelser som alla känns lika viktiga? Hur genomför du nödvändiga och svåra samtal på bästa sätt? Hur får du ditt team att samarbeta, ta egna initiativ och bidra till verksamhetens olika mål?

Ylva lär dig att navigera, delegera och agera effektivt och hållbart i en föränderlig vardag. Hon har lika stort fokus på vad du ska leverera (dina affärsmål) som hur du levererar (dina relationer).

3 skäl att anlita Ylva som din mentor

  • Alltid på din sida.
  • Alltid redo att lyssna.
  • Alltid det du behöver.
Jag deltar i ett mentorprogram och matchades med MAY Strategies baserat på mina önskemål: kommunikation, organisationsfrågor och ledarskap. Ylva hjälper mig hitta svar och lösningar på situationer och utmaningar som jag möter i min vardag. Det är roligt, lärorikt och utmanande, och jag känner en stor trygghet i hennes erfarenhet. Ylva har kunskap som man inte kan läsa sig till.

Johan Jakobsson

teamchef på NetRelations

Ta nästa steg med MAY Strategies

Chefscoach

Låt en coach guida dig till dina professionella mål.

Team­utveckling

En teamutvecklare lockar fram det bästa ur din arbetsgrupp.

Mentor

En egen mentor ger dig det stöd du behöver, när du behöver det.

Talare

Starta förändringsarbetet med en inspirerande talare.

Har du frågor och funderingar eller
vill du boka ett möte?