Kris innebär alltid stress och stress gör oss till tämligen primitiva varelser. Vi fattar dåliga beslut, vi blir otrevliga, vårt omdöme vacklar och tålamodet är noll. Coronakrisen är nu inne på sin sjätte vecka. Många av oss är trötta, lite avtrubbade och kan ha kanat…