Under hösten 2019 lanserar vi vår onlineplattform – MAY Academy. Det är ett stort och viktigt steg som gör våra idéer, verktyg och förhållningssätt tillgängliga för fler. Varje dag har jag förmånen att möta chefer och organisationer som söker stöd och hjälp i olika förändringsprocesser….