”If you want to go fast, go alone. If you want to go far, go together”.

Ylvas ledarskap kännetecknas av förändringsbenägenhet, mod och resultatförmåga. Tillsammans med sina medarbetare får hon helt enkelt saker gjorda.

Ylva är också en skicklig kommunikatör och lagbyggare och menar att all idé-  och affärsutveckling görs stegvis och tillsammans med medarbetarna. Samarbete och helhetssyn är kärnvärden i en sund, framgångsrik organisation.

Att leda är att vara i ständig rörelse och i ständig kommunikation. Du, din verksamhet och din organisation måste hela tiden utvecklas. Självkännedom är en nyckel. Som chef har du ett stort ansvar att förstå hur du och ditt ledarskap påverkar dina kollegor, medarbetare och din verksamhet.

Ylva hämtar mycket av sin inspiration från gestaltmetodiken. Hon har under många år utövat yoga för att skapa utrymme för balans  i ett hektiskt vardags- och yrkesliv.

VAD UTMÄRKER ETT HELHJÄRTAT LEDARSKAP?

Att leda helhjärtat betyder att du tar med dig hela dig själv in i ditt arbete. Riktigt framgångsrik blir du när du lyckas få alla viktiga delar för framåtrörelse att samspela: ledarskapet, kommunikationen, transformationen och hållbarheten.

En helhjärtad chef är

Förändrare

Ingen chef och ingen organisation har råd att stå still. Ständig utveckling av det egna ledarskapet, medarbetarna, produkter/tjänster, produktions- och arbetsmetoder samt våra relationer är helt avgörande för att skapa handlingskraft och resultat.

Integrerare

Samarbeten över avdelningsgränser ger synergier och innovation, nya affärsidéer och -modeller samt kreativare klimat. Den som river stuprör och vågar öppna upp både internt och externt skapar nya konstellationer = morgondagens konkurrenskraft.

Kommunikatör

Ett gott ledarskap bygger på dialog och tillit. Arbete i process skapar delaktighet och samsyn kring mål och vision. En skicklig ledare förstår värdet av att ”organisera prat” för att utveckla såväl medarbetarna som kulturen och organisationen.

Hållbarhetsfokuserad

En klok chef värnar om balans och hållbarhet i yrkesvardagen. Både chefer och medarbetare behöver pausa emellanåt. En god arbetsmiljö med sund kultur är inte en plikt – det är helt nödvändigt för vår affärsutveckling.

ylva-marie

Följ Ylva: