MAY Strategies AB erbjuder konsultinsatser, rådgivning, utbildning och inspiration inom ledarskap, organisationsutveckling och kommunikation.

Vi vänder oss till företag och organisationer eller enskilda chefer och nyckelpersoner som söker stöd för utveckling och innovation.

Målet är att ge dig redskap och trygghet i att ta dig an de utmaningar som hela tiden pockar på, men också att din verksamhet blir än mer lönsam och konkurrenskraftig.

MAY Strategies AB vilar på fyra ben. Ledarskap, kommunikation, transformation och hållbarhet. Vi menar att dessa delar hänger ihop. Först när de samspelar kan du leda helhjärtat och vara framgångsrik som chef.

Ledarskap

Förändringsledning | Kommunikativt ledarskap | Det hållbara ledarskapet | Ledningsgruppsutveckling | Coachning | Handledning | Mentorskap

Kommunikation

Strategisk kommunikation internt och externt| Digital kommunikation | Medie- och budskapsträning | Kriskommunikation | Presentationteknik och retorikstöd

Transformation

Trend- och omvärldsanalys | Organisationsanalys | Organisera innovation | Leda över gränserna och skapa nya sammanhang och affärer

Hållbarhet

Strategiskt arbetsmiljöarbete | Vara chef och ändå överleva  – balans i ditt yrkesliv | Våga sätta gränser | Personlig utveckling | Kultur- och värdegrundsarbete

ylva_m_andersson-rwanda
ylva-m-andersson-5
ylva-rwanda-tjanster